Nu inleds arbetet med att förbättra Kontaktpunkten

Efter tre år med Kontaktpunkten visar en oberoende utvärdering att det fungerar bra inom flera verksamheter, men att det finns utrymme för förbättringar. Sjukhusledningen inleder ett förbättringsarbete med att utveckla det som har fungerat bra samt korrigera det som inte fungerat lika bra. 

Den senaste tiden har det varit en del uppmärksamhet om Kontaktpunkten, sjukhusets servicefunktion dit patienter kan ringa till för att få hjälp med vårdärenden.
 – Många av våra patienter har tyckt att det har tagit för lång tid att komma fram till Kontaktpunkten och att det har varit svårt att få kontakt med sin läkare, till exempel inom psykiatrin och barn- och kvinnosjukvården. Vi i sjukhusledningen har tagit till oss av kritiken och genomförde därför en extern och oberoende utvärdering efter tre års verksamhet för att undersöka vad som har fungerat bra, men framförallt vad vi kan förbättra oss på, säger Barbro Fridén, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Även om rapporten visar på en del förbättringsområden finns också många bra exempel och sjukhusets ledning anser inte att Kontaktpunkten ska läggas ner, däremot behöver Kontaktpunkten förändras för at ge en högre tillgänglighet. Det som främst behöver förbättras är införandet av Kontaktpunkten, som inte alltid har tagit tillräckligt stor hänsyn till olika verksamheters och patientgruppers behov. Där finns ett arbete att göra både av Kontaktpunkten och verksamheterna för att införandet ska gå till på rätt sätt.
 – Men även om inte Kontaktpunkten fungerar för alla måste verksamheterna kunna arbeta med tillgänglighet och visa på alternativa lösningar. Vi vet att patienten värdesätter hög tillgänglighet. Därför är detta en viktig fråga, inte minst då vi just nu arbetar med att införa värdebaserad sjukvård, där större fokus riktas mot vad patienten efterfrågar av vården, säger Barbro Fridén.

Ett annat förbättringsområde som lyfts fram i rapporten är att sjukhusledningen inte varit tillräckligt drivande i förändringsprocessen och att målet med Kontaktpunktens verksamhet varit otydligt.
- Vi i sjukhusledningen kommer att ta ansvaret och styra förändringsarbetet av Kontaktpunktens verksamhet. Vi kommer även tillsätta en arbetsgrupp som ska undersöka hur Kontaktpunkten kan förbättras och titta på andra möjliga lösningar för att öka tillgängligheten för våra patienter, säger Barbro Fridén.

I dagsläget ingår inte alla verksamheter och inga nya verksamheter kommer att knytas till Kontaktpunkten tills att frågan om hur införandet ska gå till är besvarad. De verksamheter som redan ingår i Kontaktpunkten kommer att fortsätta göra det tills vidare.

Fakta om Kontaktpunkten
I november 2011 fattade sjukhusledningen beslut om att införa Kontaktpunkten, en servicefunktion dit patienterna kan ringa för att få hjälp med vårdärenden. Syftet med Kontaktpunkten är att öka tillgängligheten för patienterna och se till att de lätt ska kunna få hjälp med att exempelvis boka om tider eller förnya remisser. Istället för att patienten ringer direkt till sin mottagning, där möjligheten för personalen att svara i telefon kan vara begränsad, ringer de istället till Kontaktpunkten som svarar i telefon mellan 07:30-17:00, alla vardagar.

Hösten 2013 beslutades att genomföra en oberoende genomlysning av Kontaktpunkten. Denna rapport kan du ladda här nedan i PDF-format.

För mer information eller intervjuförfrågningar, kontakta presstjänsten på 031-342 96 00.


Taggar:

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar