Nu utbildas sjukvårdspersonal i personcentrerad vård

Röhsska museet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet i samarbete

Välkommen på pressvisning av utställningen Ubuntu på Östra sjukhuset – en upplevelsefylld introduktion i framtidens vård, riktad till sjukhusets medarbetare. 

Tid: 15 mars klockan 13.00, klockan 14.00 sker invigningen av utställningen
Plats: Östra sjukhuset, CK-huset, konferensrum Misteln, bottenplan
Gå in via huvudentrén, sväng till vänster där det står skyltat A och C. Gå en bit och sväng sedan till höger, gå sedan förbi A-hissarna, genom glassdörrarna.

Personcentrerad vård är framtidens vård. Den tar sin utgångspunkt i patientens upplevelse av sin situation och utgår från individens förutsättningar och hinder. I ett nytt och unikt samarbete mellan vården och kulturen ska medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ta del av en utställning anordnad av Röhsska museet. Deltar gör även Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Med små medel har en vårdsal på Östra sjukhuset förändrats totalt. Det som möter sjukhusmedarbetarna är en multimediaupplevelse i färg, form och ljus som ska få dem att tänka till kring personcentrerad vård. Exempelvis har skådespelare från Stadsteatern varit med och spelat in sjukdomsberättelser, som besökarna kan lyssna på i hörlurar.

– Vi gör den här utställningen för att väcka intresse hos alla medarbetare. Det här är ett arbetssätt där patienten i högsta grad är delaktig i sin behandling och som ett av resultaten av det ser man att vårdtider kan kortas betydligt vilket gör att patienten inte behöver vistas lika länge på sjukhuset, säger Ann-Marie Wennberg, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Under våren kommer minst 750 av sjukhusets medarbetare att besöka utställningen som ett utbildningssteg inför införandet av arbetssättet i vardagen. Utställningen på Östra sjukhuset är inte öppen för allmänheten, det är däremot satellitutställningen på Röhsska museet som öppnar samtidigt.

Medverkande: Inger Ekman, föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC
Ann-Marie Wennberg, områdeschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ted Hesselbom, museichef, Röhsska museet
Sjukvårdspersonal och patienter

Kontaktpersoner: Inger Ekman, föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, telefon: 031-7866014
Ann-Marie Wennberg, områdeschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon: 031 - 343 63 62

- Utställningens titel Ubuntu betyder fritt översatt; om du finns, finns jag, jag finns för att du finns, vi skapar varandra.

Taggar:

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media