Ny metod för att spåra cancerceller studeras på Sahlgrenska

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår forskning som kan förändra cancerpatienters liv. Sjukhuset har en av landets största kliniska prövningsenheter och satsar stort på att spetsforskning så snabbt som möjligt ska nå patienterna. Just nu testar man hur ett enkelt blodprov skulle kunna hitta cancerceller från tumörer.

På den kliniska prövningsenheten inom onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som är en av Sveriges största, genomförs allt från tidiga prövningar till stora så kallade fas 4-studier.

– Här pågår forskning som kan revolutionera behandlingsmetoderna för cancerpatienter. Just nu studerar vi bland annat så kallade ”liquid biopsies” som innebär att vi med hjälp av ett enkelt blodprov kan leta efter cancerceller från tumörer som cirkulerar i blodet. Det kan vi använda oss av för att hitta cancer i ett tidigt stadie, välja rätt behandlingsmetod och ta reda på hur bra behandlingen fungerar, säger Annika Baan, vårdenhetschef på Klinisk prövningsenhet inom Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Prövningarna är en förutsättning för att myndigheter ska godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt, och för att läkare ska kunna ordinera nya behandlingsmetoder. Antalet studier på Sahlgrenska Universitetssjukhus har fördubblats de senaste åtta åren och flest studier bedrivs inom behandling mot bröstcancer, malignt melanom och lungcancer. Patienter som deltar i studierna följs upp genom hela behandlingsprocessen.

– De får möjligheten att bidra till den medicinska utvecklingen samtidigt som de får ta del av de senaste behandlingsmetoderna. På så sätt får de mer kontroll, uppföljning och ett ökat hopp om att bli botade från sin cancer, säger Annika Baan.

Framöver satsar enheten på att delta i så kallade fas 1-studier, som ger sjukhuset ännu större möjligheter att ta akademisk forskning vidare från labb till patienter. På så sätt kan man snabbare erbjuda nya läkemedel med potential att rädda liv.

– Patienter i kliniska prövningar får tidigt tillgång till nya läkemedel och behandlingsmetoder, ofta flera år före marknaden. Ett exempel är immunterapi, som blev årets Nobelpris i medicin. Den har förbättrat överlevnaden för patienter med malignt melanom på ett fantastiskt sätt och blir nu tillgänglig för allt fler patientgrupper, säger Johanna Svensson, verksamhetschef inom Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media