Överlevnaden ökar för patienter med spridd cancer

Överlevnaden för patienter med spridd cancer har på kort tid ökat tydligt – och i vissa fall med flera år. Tillgång till nya läkemedel och ett bättre omhändertagande av patienterna är de viktigaste orsakerna.

Patienter med spridd tumörsjukdom som insjuknar i någon av de fem största tumörsjukdomarna prostatacancer, bröstcancer, lungcancer, tjocktarmscancer eller malignt melanom har allt större chans att leva längre perioder med sin sjukdom. Överlevnaden för patienter i Västra Götalandsregionen har i vissa fall ökat med flera år på kort tid.

Malignt melanom är idag en av Sveriges vanligaste tumörsjukdomar och den form av hudcancer som ökar mest.

- De flesta patienter botas genom kirurgi men om sjukdomen har hunnit sprida sig har prognosen tidigare varit mycket dålig. Nu ser vi dock att överlevnaden ökar tydligt, säger Lars Ny, docent och överläkare på onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tidigare var medianöverlevnaden för patienter som erhöll cellgiftsbehandling cirka 9 månader, med nya behandlingar har denna ökat till 28 månader för gruppen som erhållit immunterapi visar siffror från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Stora framgångar ses också för flera andra diagnoser. Bättre läkemedel mot spridd prostatacancer har ökat medianöverlevnaden från ett till tre år 2012-2017, och patienter med spridd lungcancer lever dubbelt så länge som för fem år sen. För patienter med spridd bröstcancer har de nya läkemedlen inneburit att 5-årsöverlevnaden i Västra Götalandsregionen uppskattas ha ökat från 35 till 40 procent de senaste 10 åren.

- Idag lever många patienter med sin spridda cancer som en kronisk sjukdom under flera år, säger Johanna Svensson, verksamhetschef på onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den ökade överlevnaden ställer höga krav på sjukhusets tillgänglighet. De stora medicinska framgångarna innebär att vården behöver ta hand om allt fler människor med en mycket avancerad sjukdom. Patientens sjukdom ska regelbundet utvärderas och vården måste kunna hantera ibland allvarliga akuta biverkningar samt perioder av försämring med ökad smärta och nutritionsbesvär.

- Det är en fantastisk utveckling att patienter kan leva allt längre med en mycket svår sjukdom. Men det kräver hög tillgänglighet i form av möjlighet att få kontakt dygnet runt, komma till mottagningen med kort varsel och tillgång till en vårdplats för att patienten ska känna sig trygg och vården ska vara säker, säger Johanna Svensson.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.