Patienten i centrum i Sahlgrenska sjukhusets nya vårdbyggnad

Den 24 juni invigs Vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset. Med sina cirka 27 000 kvadratmeter är bygget den största satsningen på Sahlgrenska sjukhuset sedan akutvårdsbyggnaden, som invigdes 1995.

Byggnaden är en skapelse präglad av ljus och rymd där närheten till Botaniska trädgården kan upplevas genom de generösa fönstren. Alla de 312 vårdplatserna som skapats i den nya byggnaden ersätter vårdplatser på Sahlgrenska sjukhuset. Gamla vårdytor friställs på så sätt för att byggas om och renoveras.

- Vårdbyggnaden fungerar som "propplösare" för fortsatt upprustning av Sahlgrenska sjukhuset. Nu kan vi snabba på processen att göra Sahlgrenska Universitetssjukhuset till ett sjukhus i tiden och för framtiden, säger sjukhusdirektör Jan Eriksson.

Huset innehåller vårdlokaler för Nordens största transplantationscentrum, nytt njurmedicinskt centrum, såväl slutenvård som dagvård, en utökad dialysverksamhet, en strokeenhet samlad på ett helt vårdplan samt hematologi och vårdavdelningar för medicin och kirurgi. Här finns också lokaler för arbetsterapi och sjukgymnastik, café, läsrum, ett stort konferensrum samt ett andaktsrum.

Det är ett helt nytt "tänk" i planering, projektering och utförande av Vårdbyggnaden. Patienten står i centrum och enheterna är uppbyggda så att personalen ständigt finns i patientens närhet.

-Allt är förberett för den patientnärmre vården, flytten har givit oss ett gyllene tillfälle till förbättring av detta arbetssätt, säger Annsofi Johansson, vårdenhetschef för den nyskapade strokeenheten.

Ett nybyggt kommunikationssystem leder smidigt från Vårdbyggnaden in till Sahlgrenskas operationssalar, laborationslokaler, röntgen och anestesi.

Invigningen av Vårdbyggnadenbörjar med mingel och förfriskningar den 24 juni kl. 10.30, vid Vårdbyggnadens entré, Bruna stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset. Klockan 11. 00 hälsar sjukhusdirektör Jan Eriksson välkommen. Därefter talar Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelseordförande, Kerstin Brunnström, och fastighetsnämndens styrelseordförande, Ulla Y Gustafsson. Ordet lämnas sedan över till Roland Andersson, Regionstyrelsens ordförande, som förrättar själva invigningsceremonin.

Under minglet och efter invigningen ges möjlighet att träffa representanter från de olika verksamheterna som gärna visar runt.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tidskrift, SUMagasinet, finns tillgänglig på plats. Den har just kommit ur pressarna och har flera artiklar om Vårdbyggnaden.

Välkomna!


Kontaktperson: Göran Ekstedt, kommunikationschef, tel 031-343 27 50
Publicerad av: Katarina Hallingberg Epost: katarina.hallingberg@vgregion.se

Om oss

Presstjänsten svarar på telefon 031-342 96 00 mellan 8-16:30 på vardagar. Du kan också mejla dina frågor samt kontaktuppgifter till massmedia.su@vgregion.se, så hör vi av oss. Vi svarar endast på olycksförfrågningar på telefon 031-342 96 00, alla vardagar 16.30-21 och på helger mellan 8-21. Vid brådskande ärenden under kvällstid och helger kontakta växeln. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten, eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby eller mejla till massmedia.su@vgregion.se Våra bilder är fria att användas för redaktionellt innehåll dock ej i kommersiellt syfte.

Prenumerera