Personförändringar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset


De kommer båda att finnas kvar inom SU.

– Jag har uppnått några av mina mål i uppdraget som chefläkare. Därför är det naturligt att lämna nu, säger Eva Haglind.

Eva Haglind har varit chefläkare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, under drygt tio års tid. Hon är känd för sitt arbete mot vårdrelaterade infektioner och sjukhuset är idag ett föredöme för andra sjukhus när det gäller arbetet mot bland annat ”sjukhussmittan” MRSA.

– Vinnarna i detta arbete är våra patienter. Genom hennes engagemang har många patienter sluppit bli smittade, säger sjukhusdirektör Jan Eriksson.

Vidare har Eva Haglind omformat och systematiserat sjukhusets katastrofplanering, vilket också varit ett viktigt mål för henne. Dessutom har hon på strategisk nivå systematiserat sjukhusets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Detta arbete har skett i nära dialog med sjukhusets verksamhetschefer. Som chefläkare har hon också varit den politiska styrelsens medicinska rådgivare.

– Hon har på ett fantastiskt sätt gett styrelse och tjänstemän en god inblick i svåra medicinska frågor som påverkar sjukhusets utveckling, säger Jan Eriksson.

– Efter tio år på posten som chefläkare känner jag mig ganska ”mätt” och vill nu från och med november ändra inriktning och återgå till mitt arbete som läkare, kirurg och forskare, säger Eva Haglind.

Områdeschef Nils Crona Nils Crona har varit ledare inom SU i 18 år. Han är docent och gynekolog. Under 80-talet arbetade han dessutom fackligt och 1989 rekryterades han som chef.

Hans ledarbegåvning gjorde att han raskt fick strategiska lednings- och utredningsuppdrag.
Nils Crona har arbetat med stora förändringar under ett par decennier. Han strukturerade om kvinnosjukvården och parallellt med detta var han med och utvecklade samarbetet mellan barn- och kvinnosjukvården. Nils Crona deltog också i arbetet med att skapa en modern ögonklinik på Mölndal.

Områdeschef för Sahlgrenska har han varit sedan 2000.

– Under den tid han varit chef har området utvecklats på ett utomordentligt bra sätt, säger Jan Eriksson.
Med tiden har området fått ett allt större regionalt ansvar för den högspecialiserade vården, till exempel vad gäller traumasjukvården. Under Nils Cronas chefskap har det också skapats ett transplantationscentrum inom området som är välkänt såväl nationellt som internationellt.
Vidare bedrivs en framgångsrik forskning inom samtliga av de specialiteter som finns inom området.

Nils Crona ledde också arbetet med att koncentrera större delen av kirurgin till Sahlgrenska och Östra.

– Denna strukturförändring genomfördes på ett lysande sätt, säger Jan Eriksson.

– Förändring är det naturliga tillståndet. I slutet av september går jag tillbaka till min läkargärning. Jag har varit linjechef under en mycket lång tid och ser nu fram mot att ändra inriktning säger Nils Crona och fortsätter:

– Tidpunkten för mig att lämna över är väl vald. Området har en sund ekonomi och verksamheterna fungerar bra. Inom kort påbörjas dessutom arbetet med budget- och verksamhetsplan för 2008. Därför är det rätt tid att lämna just nu, säger han.

Nils Crona kommer även fortsättningsvis att vara kvar på vissa centrala uppdrag som till exempel styrelseledamot i Sahlgrenska International Care.

Inom kort kommer SU att presentera efterträdare för de båda personerna.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera