Psykiatricentrum - bygger broar till framtidens psykiatrivård

Nu startar ett nytt forskningscentrum i Göteborg som ska föra forskningen och vården närmare varandra. Fokus ligger på några av de största områdena inom psykiatrin: behandling av beroendesjukdomar, sätt att förebygga självmord, behandling av bipolär sjukdom och sambanden mellan kroppsliga och psykologiska besvär.

Den 27 februari invigs Psykiatricentrum som är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Det innebär att psykiatrisk forskning och undervisning får ett närmare samarbete med den psykiatriska vården. På invigningen kommer socialminister Göran Hägglund, föreståndaren professor Mikael Landén, sjukhusdirektör Barbro Fridén samt initiativtagarna prefekt Agneta Holmäng och professor och områdeschef Ann-Marie Wennberg.

Syftet med Psykiatricentrum är att uppmuntra till mer psykiatrisk forskning, öka forskningskvaliteten och få blivande läkare att intressera sig för psykiatri.

– Forskare behöver förankring i vården för att kunna ställa de rätta frågorna. Dessutom är forskare viktiga i vården för att föra ny kunskap till det kliniska arbetet. Psykiatricentrum handlar därför om att riva murar mellan sjukvården och universitetet och arbeta för gemensamma mål, säger Mikael Landén, professor och blivande föreståndare för Sahlgrenska Psykiatriska Forsknings- och undervisningscentrum, som centrumet formellt benämns.

Fyra stora forskningsområden
Forskningen som samlas på Psykiatricentrum kretsar främst kring fyra områden: beroendesjukdomar, självmord, psykosomatiska tillstånd och bipolära syndrom. Det handlar bland annat om att hitta nya behandlingar mot beroendesjukdomar, sätt att förebygga självmord, samband mellan kroppsliga och psykiatriska besvär och att förbättra behandlingsmetoder för bipolära patienter.

Ambitionen är att forskningen som bedrivs på Psykiatricentrum ska genomsyra den psykiatriska heldygnsvården på hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Då det är beläget på Sahlgrenska sjukhuset blir närheten till några av de främsta forskarna inom psykiatri en klar fördel för både studenter och personal.

– Det är bara att knacka på hos någon av professorerna i korridoren, säger Anna Söderpalm-Gordh som blir biträdande föreståndare.

Invigning av Psykiatricentrum
Datum: 27 februari
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Hjärtats aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktpersoner:

  • Mikael Landén, professor och blivande föreståndare för Sahlgrenska Psykiatriska Forsknings- och undervisningscentrum, 0702-082304 
  •  Anna Söderpalm-Gordh, biträdande föreståndare för Sahlgrenska Psykiatriska Forsknings- och undervisningscentrum, 0734 21 48 48

Taggar:

Om oss

Presstjänsten svarar på telefon 031-342 96 00 mellan 8-16:30 på vardagar. Du kan också mejla dina frågor samt kontaktuppgifter till massmedia.su@vgregion.se, så hör vi av oss. Vi svarar endast på olycksförfrågningar på telefon 031-342 96 00, alla vardagar 16.30-21 och på helger mellan 8-21. Vid brådskande ärenden under kvällstid och helger kontakta växeln. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten, eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby eller mejla till massmedia.su@vgregion.se Våra bilder är fria att användas för redaktionellt innehåll dock ej i kommersiellt syfte.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar