Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför uppmärksamhetsvecka kring hälsosamma matvanor

Mellan den 21 och 27 maj genomför Sahlgrenska Universitetssjukhuset en uppmärksamhetsvecka för hälsosamma matvanor. Syftet är att öka kunskap och medvetenhet kring matvanor och dess betydelse för en god hälsa, bland sjukhusets patienter och egna medarbetare men även befolkningen.

Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet utgör viktiga riskfaktorer för många av vår tids stora folksjukdomar. Tillsammans bidrar dessa levnadsvanor till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige, enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Sedan 2008 ingår sjukhuset i det nationella nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) där olika arbetsområden inryms – ett av dem är levnadsvanor där sjukhuset nu fokuserar på vad hälsosamma matvanor har för inverkan på hälsa och välmående.

− Med uppmärksamhetsveckan riktar vi oss till alla våra målgrupper; såväl patienter, medarbetare och befolkning. Med målet att nå en ökad förståelse för matvanornas inverkan på vår hälsa, säger Ebba Linderoth, Processledare för Hälsofrämjande sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ingrid Larsson, docent och klinisk näringsfysiolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av de som arbetar aktivt med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor – vad gäller matvanor. Ingrid kommer dessutom att föreläsa vid Göteborgs stadsbibliotek under uppmärksamhetsveckan, med titeln ”Är veganen hälsosam?”.

− Vi som sjukhus kan vara naturlig aktör när det gäller hälsoförebyggande arbete, för både våra patienter, medarbetare, men också befolkning. Idag saknar många kunskap och där kan vi som ett universitetssjukhus vara en tydlig avsändare för evidensbaserad kunskap, säger Ingrid Larsson.

Uppmärksamhetsveckan kommer att innehålla såväl informationsträffar med sjukhusets dietister, material för matnyttiga tips samt föreläsningar. För både medarbetare och patienter på sjukhusen, men även för regionens befolkning genom en föreläsningskväll på Göteborgs stadsbibliotek.

− Delar som tobak och alkohol är det få som ifrågasätter om vad som verkligen är sant eller allmänt påhitt. Vad som egentligen är hälsosamma matvanor är däremot ett förvirrande område för många, oändliga råd och rön är i cirkulation och det förvirrar en betydande del av befolkningen, säger Ingrid Larsson.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera