Sahlgrenska Universitetssjukhuset navet i Life Scienceutveckling


En gemensam plattform för sjukvård, forskning, innovation och ett utökat samarbete kring Life Scienceutvecklingen i Göteborg. Det kan bli verklighet när Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med bland andra Göteborgs Stad skapar en ny arena kring dessa frågor. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tillsammans med företaget SveaNor Fastigheter AB kommit överens om att utveckla ett idékoncept när det gäller att samverka kring sjukvård, forskning, utbildning, utveckling och innovation. I konceptet ryms även en idé om infrastrukturen kring Per Dubbsgatan, vägen som effektivt avskiljer Sahlgrenska sjukhuset från de delar av Göteborgs universitet som är beläget på Medicinarberget.

Verksamhet före infrastruktur

Väsentligt i projektet är att det ska gynna verksamheterna och utvecklingen på både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och universitetet. Det ska också främja näringslivet, skapa förutsättningar för fler arbetsplatser och få till en bra kreativ plats i området.

Under två år ska sjukhuset tillsammans med det norska bolaget nu ta fram ett koncept där man i första hand utgår från verksamheterna - vad innehållet ska vara, vilka aktörer som är delaktiga och hur det ska gå till. Därefter kommer man att titta på själva infrastrukturen. Hur byggnaderna ser ut, hur dessa är inredda och hur de ligger i förhållande till andra verksamheter.

Målet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att öka förutsättningarna att på sikt bli ett av Europas ledande universitetssjukhus.  Genom att skapa denna gemensamma plattform kan sjukhuset bli en stark partner gentemot externa aktörer inom näringsliv, sjukvård och akademi på såväl nationell som internationell nivå. 

- Ur nationell synvinkel har vi redan ett gott samarbete med akademin, vi går åt samma håll när det gäller att gemensamt driva forskning och utveckling, säger Lars Grip, FoUU-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- En viktig uppgift för ett universitetssjukhus, utöver sjukvård, är forskning och utbildning. Det syns inte minst genom att vi har många medarbetare på sjukhuset som även är anställda på universitetet. Vi delar också många lokaler, men Per Dubbsgatan är en barriär som försvårar samarbetet.

Utveckla behandlingsmetoder

Life Science är viktigt för sjukvården som hela tiden behöver utveckla sina behandlingsmetoder, få tillgång till bättre mediciner, bättre medicintekniska produkter osv. 

Men det är inte enbart Universitetssjukhuset som ser positivt på projektet. Christina Johnsson, direktör på fastighetskontoret i Göteborgs Stad, är också nöjd med utvecklingen.

- Det här är resultatet av ett samtal som startade på fastighetsmässan mipim i Cannes i Frankrike 2012, säger hon. Det är många tankar och förslag som har stötts och blötts innan vi kom hit där vi är nu och det har varit en spännande tid. Utifrån ett näringslivsperspektiv är detta ett unikt tillfälle att utveckla Life Scienceområdet och vi på fastighetskontoret är glada över att kunna bidra till den här utvecklingen av staden. Vi tecknade en avsiktsförklaring med SveaNor Fastigheter AB tidigare i år just med syftet att utveckla området.

- Ytterligare en positiv sak med projektet är att vi prövar möjligheten till att bygga ett antal student- och forskarbostäder inom programområdet.  rörde sig folk lättare mellan sjukvård, akademi, industri och läkemedelsföretag vilket resulterade i en rad framgångsrika läkemedel med världspatent. Det finns nu ett behov av att återskapa en nära samverkan mellan universitet/akademin, sjukvård och industri/näringsliv för att driva utvecklingen framåt. 

Göteborgs Stad äger marken vid Per Dubbsgatan. En trafikutredning ska ge svar på om det finns möjlighet att brygga över den hårt trafikerade vägen där det varje dygn passerar 27 000 fordon tätt inpå byggnaderna på området, exempelvis vid Jubileumskliniken.

Det finns flera alternativ till hur man fysiskt kan binda samman områdena på de båda sidorna av Per Dubbsgatan. Ett exempel är en tunnel som leder ner trafiken under jord eller en vägdragning runt om. Inget är bestämt än, den pågående trafikutredningen kommer att ligga till grund för beslutet.

Lisa Klang

Kontakt: Lars Grip, FOUU-direktör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel. 0705-25 29 04.

Åsa Grip, kommunikationschef fastighetskontoret Göteborgs Stad, tel. 0702-05 22 44.

Taggar:

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media