Sahlgrenska Universitetssjukhuset öppnar sprutbytesmottagning i november

I slutet av året öppnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mottagning för sprutbyte, med syfte att minska risken för blodsmitta och öka livskvaliteten hos personer som injicerar narkotika. Mottagningen kommer att vara lokaliserad på Östra sjukhuset.

I februari beslutade regionstyrelsen att öppna fyra sprutbytesmottganingar i regionen. Nu är det klart att mottagningen inom SU kommer att starta sin verksamhet i november 2018. Mottagningen blir ett komplement till befintlig beroendevård och är i första hand en smittskyddsåtgärd för att minska spridning av hepatit B, hepatit C och HIV hos personer som injicerar narkotika.

– Verksamheten gör det möjligt att nå personer som annars inte söker kontakt med vården.  Utvärderingar visar att sprutbyte bidrar till minskad smittspridning, förbättrad hälsa och ökad livskvalitet hos målgruppen, säger Lars-Magnus Andersson, överläkare och verksamhetschef för Infektion, där sprutbytet kommer att ingå.

Verksamheten vänder sig till individer med intravenöst missbruk, folkbokförda i Västra Götalandsregionen, oavsett ålder. Utbyte av sprutor, kanyler och verktyg erbjuds för personer över 18 år. Utöver detta finns möjlighet till provtagning, vaccination, basal kroppssjukvård med mera. Mottagningen kommer att bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor och ha tillgång till läkare, barnmorska, kurator och tandläkare. Om en patient är i behov av annan vård ska övergången till rätt instans ske snabbt och smidigt.

– Mottagningen erbjuder också rådgivning och motiverande samtal samt, om patienten önskar, snabbspår till beroendekliniken eller substitutionsbehandling, säger Lars-Magnus Andersson.

Målgruppens situation gör det viktigt att minska alla sorts hinder som kan leda till att de inte söker vård. Besöken är därför kostnadsfria och behöver inte bokas. Det behövs heller inga remisser eller kallelser. Enligt lag måste besökare kunna styrka sin identitet. Byte av sprutor och kanyler registreras endast i sprutbytets eget kvalitetsregister vilket garanterar sekretess mot övriga sjukvården. Sjukvårdande insatser dokumenteras som ett vanligt besök vid infektionsmottagningen och kopplas inte till sprutbytet.

– Vi har en dialog med mottagningar i Stockholm och Malmö angående praktiska rutiner och personalfrågor och lär av hur de har gjort. Vi samverkar också med brukarförening, beroendesjukvård och andra aktörer för att detta ska bli bra för såväl brukare som allmänhet, säger Lars-Magnus Andersson.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Presstjänsten svarar på telefon 031-342 96 00 mellan 8-16:30 på vardagar. Du kan också mejla dina frågor samt kontaktuppgifter till massmedia.su@vgregion.se, så hör vi av oss. Vi svarar endast på olycksförfrågningar på telefon 031-342 96 00, alla vardagar 16.30-21 och på helger mellan 8-21. Vid brådskande ärenden under kvällstid och helger kontakta växeln. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten, eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby eller mejla till massmedia.su@vgregion.se Våra bilder är fria att användas för redaktionellt innehåll dock ej i kommersiellt syfte.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Verksamheten gör det möjligt att nå personer som annars inte söker kontakt med vården.
Lars-Magnus Andersson, överläkare och chef för verksamhetsområde Infektion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset