Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på mobila team som ger vård i hemmet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på mobila öppenvårdsteam som gör hembesök hos äldre med stora vårdbehov. Målet med satsningen är att ge sköra äldre en säkrare och mer sammanhållen vård, utan onödiga sjukhusvistelser.

Många patienter föredrar att kunna vårdas i sin hemmiljö och för multisjuka äldre innebär en sjukhusvistelse ökad risk för vårdrelaterade infektioner och förvirringstillstånd, berättar Maria Taranger, verksamhetschef för Medicin, Geriatrik och Akutmottagning på Östra Sjukhuset (MGAÖ) och ansvarig för Östra Sjukhusets mobila öppenvårdsteam.

Det nya mobila öppenvårdsteamet på Östra Sjukhuset är en del i en större satsning, dels i VGR och dels på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I februari 2017 startades ett mobilt team knutet till Geriatriken på Mölndals sjukhus.

De mobila teamen består av läkare och sjuksköterska som gör bedömning, utredning och behandling av patienter i hemmet eller på kommunens äldreboende.

– Många äldre och sköra patienter är ofta i behov av stöd från fler än en vårdgivare. För att säkra en god vård är det viktigt att vi vårdgivare samverkar. Tack vare det mobila öppenvårdsteamet har vi fått en mycket bättre kontakt med primärvården och kommunen och det gynnar såväl patienterna som verksamheterna i stort, säger Maria Taranger.

Mobil närvård eller vård i hemmet handlar om att skapa en ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet samt minska behovet av sjukhusvård. Dessutom blir vården mer kostnadseffektiv.

Vård i hemmet är ofta bättre för denna patientgrupp, som slipper väntetider, påfrestande transporter och en ökad infektionsrisk. Eftersom vi kan göra en snar uppföljning på patienter i hemmet, efter utskrivning från avdelning eller besök på Akutmottagningen, kan vi tidigarelägga hemgångar och undvika onödiga inläggningar, berättar Wilhelmina Näs, specialistläkare internmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och projektledare för mobila öppenvårdsteamet.

Personer som är aktuella för hembesök är patienter som antingen vårdats eller sökt på MGAÖ eller när patientansvarig läkare i primärvården vill ha hjälp med bedömning eller behandling.

– För de patienter som behöver vårdas på sjukhus ordnar vi en plats direkt utan att patienten behöver söka via Akutmottagningen. Patienter och närstående uppskattar att de lätt kan komma i kontakt med oss. Det här uppdraget känns viktigt och oerhört meningsfullt, säger Wilhelmina Näs.

 

Mobila team

Under 2017 startade Sahlgrenska Universitetssjukhuset två mobila team för närmare vård till äldre och sköra patienter med medicinska sjukdomar. På Mölndals sjukhus samt Östra sjukhuset. Nu planeras även ett mobilt team på Sahlgrenska sjukhuset.

Mobila team har i många år använts framgångsrikt inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, både i sjukhusets egen regi och i samarbete med Göteborg och kranskommuner.  

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media