Sahlgrenskas årsrapport visar både positiva och negativa resultat

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gjort medicinska framsteg under året, men målen för tillgänglighet nås inte. Sjukhusets resultat för 2017 blev -326 miljoner kronor, vilket motsvarar två procent av omsättningen. Det visar sjukhusets årsrapport som styrelsen nu har godkänt.

De viktigaste händelserna

Tillgänglighet. Tillgängligheten för de patienter som väntar på första besök till läkare har förbättrats, även om målen inte nås. Sjukhuset har genomfört en rad åtgärder inom alla verksamhetsområden, vilket har lett till att köerna har minskat. När det gäller patienter som väntar på behandling når sjukhuset inte de uppsatta målen för vårdgarantin.

Mässlingsutbrottet. Mässlingsutbrottet innebar närmare 30 konstaterade fall och ett mycket stort arbete för berörda verksamheter. Smittspårning och förebyggande åtgärder har framgångsrikt genomförts i flera omgångar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att begränsa smittspridningen.

Kompetensförsörjning. Många verksamhetsområden lyfter behovet av att kunna bemanna med rätt kompetens. Utmaningarna kring rekrytering påverkar utbudet av vårdplatser, möjligheter att genomföra operationer i tid samt väntetider generellt. Genom ett framgångsrikt arbete med bland annat workshifting och optimering av vårdnivåer, har många nyrekryteringar gjorts.

Akututvecklingscentrum. Under hösten har en SU-övergripande utvecklingsenhet etablerats. Genom ett gediget förbättringsarbete har ledtiderna för akutmottagningarna förbättrats och till följd av kortare vistelsetider har även patientsäkerheten förbättrats.

Budget och ekonomi

Resultatet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017 är -326 miljoner kronor. Det motsvarar två procent av sjukhusets omsättning. För att få en ekonomi i balans har sjukhusledningen satt in åtgärder med start i januari 2018.

– Kvalitet, tillgänglighet och ekonomi hänger samman. Nu vidtar vi åtgärder som inte bara handlar om ekonomi – utan om att skapa en bättre och mer effektiv vård för våra patienter, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Medicinska framsteg under året

Några exempel på medicinska framsteg:

  • Strokevårdkedjan har ytterligare förbättrats. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nu ledande i landet när det gäller trombektomi – en metod för att avlägsna blodproppar i hjärnan.
  • Den första opererades patienten i en hybridsal med Sveriges första MR-kamera i operationsmiljö. Det skedde i samband med att Bild- och interventionscentrums sista etapp öppnade – en operationsavdelning med totalt sex operations- och hybridsalar med teknik i världsklass. Hybridsalarna maximerar bland annat chansen att få bort hela tumören direkt.
  • Sju kvinnor genomgått livmodertransplantation och åtta barn har fötts.
  • Ytterligare två operationer med hjärnstyrda armproteser (robotarmar) är utförda med gott resultat. Totalt i världen finns nu fyra patienter som har genomgått den här typen av operation – samtliga inom SU.
  • Behandling av fantomsmärta med så kallad virtual reality-teknik utförs och utvärderas i en multicenterstudie.

Kontaktpersoner

Frågor om ekonomi och verksamhet:
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör

Anders Glansén, tf ekonomidirektör

Båda nås via sjukhusets presstjänst.

 

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera