Samtliga avdelningar i psykiatrihuset i viss mån drabbade av vägglöss

På torsdagen avslutades genomsökningen efter vägglöss i psykiatrihuset på Östra sjukhuset. De specialtränade hundarna har markerat spår av vägglöss i några rum på samtliga avdelningar.

– Saneringen har redan påbörjats och kommer att fortsätta med efterföljande kontroller tills vi vet att vägglössen är borta, säger Jan Wester, driftchef på Västfastigheter.

Efter att genomsökningen avslutades på torsdagskvällen kunde man konstatera att vägglöss förekom på samtliga avdelningar.

– På varje avdelning finns det några rum där hundarna har markerat spår av löss. I de allra flesta fall gäller det enskilda föremål som till exempel en säng eller en möbel som markerats. Hundarna har alltså inte markerat i väggar och lister på alla ställen men vi kommer ändå att sanera hela utrymmen i många fall som en säkerhetsåtgärd.

Vägglusangrepp i sjukhusets lokaler har hittills varit mycket sällsynt, men Västfastigheter menar att det kan bli mer frekvent i takt med att vägglöss blir vanligare i samhället i stort.

– Vi räknar helt enkelt med att detta är något vi kan komma att behöva hantera med jämna mellanrum framöver. Vi arbetar parallellt med att säkerställa att våra hyresgäster vet hur de ska agera vid misstänkta lusangrepp och hur man gör för att minimera risken för spridning, säger Jan Wester.

På samtliga berörda enheter har man, trots en tillfällig minskning av antalet vårdplatser, kunnat fortsätta bedriva verksamhet.

– Vi har inte behövt stänga någon avdelning helt utan har stängt enskilda rum. I vissa fall har vi flyttat patienter till andra rum. I och med genomsökningen med hundar vet vi ju också vilka utrymmen som är fria från vägglöss, säger Pia Rydell, verksamhetschef inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon upplever att man under omständigheterna lyckats genomföra genomsökningen och saneringen på ett bra sätt.

– Självklart finns en oro både bland våra patienter och medarbetare men alla har verkligen varit med och visat förståelse under de här dagarna, vilket har gjort att vi lyckats genomföra det här på ett bra sätt.

Tillsammans med Västfastigheter kommer verksamheten nu att fortsatta saneringen och lägga upp en plan för ytterligare kontroller.

– Vi försöker göra det här på ett sätt som gör att våra patienter och medarbetare drabbas i minsta möjliga mån, säger Pia Rydell.

Vid frågor kring verksamhet psykiatri kontakta Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst på 031-3429600.

Vid frågor om besiktning och sanering kontakta Jan Wester, driftchef Västfastigheter, på 076-946 56 91

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Presstjänsten svarar på telefon 031-342 96 00 mellan 8-16:30 på vardagar. Du kan också mejla dina frågor samt kontaktuppgifter till massmedia.su@vgregion.se, så hör vi av oss. Vi svarar endast på olycksförfrågningar på telefon 031-342 96 00, alla vardagar 16.30-21 och på helger mellan 8-21. Vid brådskande ärenden under kvällstid och helger kontakta växeln. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten, eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby eller mejla till massmedia.su@vgregion.se Våra bilder är fria att användas för redaktionellt innehåll dock ej i kommersiellt syfte.

Prenumerera