Självbokning halverade uteblivna besök och kortade kraftigt kötiderna

2016 inledde Arbets- och miljödermatologisk mottagning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett utvecklingsarbete för att minska antalet outnyttjade mottagningstider och öka tillgängligheten. Genom att låta patienter själva boka sina tider har antalet uteblivna besök halverats och kötiden minskat med över 80 procent.

Arbets- och miljödermatologisk mottagning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför tester och behandlingar för patienter med olika typer av kontaktallergier. Mottagningen hade fram till 2016 långa köer för patienterna till följd av många outnyttjade mottagningstider.

– Den långa väntetiden berodde på en kombination av att vi hade många sena avbokningar eller att patienterna helt enkelt inte kom till sina inbokade besök, säger Britt-Marie Ehn, biomedicinsk analytiker på arbets- och miljödermatologiska enheten.

Enheten påbörjade ett projekt för att minska köerna, använda mottagningstiderna mer effektivt och samtidigt förbättra patientinformationen. Arbetet ledde fram till en ny rutin som innebär att patienter själva måste ringa för att boka tid istället för att få en kallelse.

Under 2017 infördes rutinen över hela enheten och effekterna av det nya sättet att arbeta är stora. Antalet uteblivna besök och avbokningar har halverats vilket också inneburit att kötiden till mottagningen minskat från fem månader till mindre än en månad, en minskning med 80 procent på två år.

– Det är väldigt tydligt att när patienterna får eget ansvar och själva kan styra över hur och när de vill få vård så kommer de oftare till sitt besök. Vi har i princip inga köer längre, säger Britt-Marie Ehn.

 

Om uteblivna besök

Uteblivna vårdbesök är en stor kostnad för vården och påverkar både väntetiderna och möjligheten att hålla vårdgarantin. Förra året hade samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen över 150 000 inbokade besök där patienten inte dök upp, något som skapar långa vårdköer och höga kostnader.

Klicka här för att läsa artikel i VGRFokus

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår på flera håll utvecklingsarbeten för att minska antalet uteblivna besök, bland annat genom SMS-påminnelser, bokning via 1177 och kontakt med patienter via telefon eller mail.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Presstjänsten svarar på telefon 031-342 96 00 mellan 8-16:30 på vardagar. Du kan också mejla dina frågor samt kontaktuppgifter till massmedia.su@vgregion.se, så hör vi av oss. Vi svarar endast på olycksförfrågningar på telefon 031-342 96 00, alla vardagar 16.30-21 och på helger mellan 8-21. Vid brådskande ärenden under kvällstid och helger kontakta växeln. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten, eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby eller mejla till massmedia.su@vgregion.se Våra bilder är fria att användas för redaktionellt innehåll dock ej i kommersiellt syfte.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

När patienterna får eget ansvar och själva kan styra över hur och när de vill få vård så kommer de oftare till sitt besök.
Britt-Marie Ehn, biomedicinsk analytiker på Arbets- och miljödermatologiska enheten.