Strömavbrott orsakade omfattande störningar inom IT-system och telefoni

Två stora elavbrott orsakade under tisdagen omfattande störningar inom telefoni och IT-system på sjukhuset. Nu inleds en händelseanalys för att se hur det kunde inträffa.

Det var under natten till tisdag 12 november som två stora externa elavbrott inträffade som påverkade Sahlgrenska Universitetssjukhusets centrala datorhall. Vanligtvis brukar sjukhusets egna reservkrafter kunna förse datorhallen med el, det fungerade inte i det här fallet. Följden blev omfattande störningar inom både IT-system och telefoni under tisdagen.

Här förklarar Anders Kullbratt, tjänsteman i beredskap, den tjänsteman som hanterar allvarliga händelser på sjukhuset, vilka konsekvenser det innebar och hur sjukhuset ska förhindra att det händer igen.

Hur påverkade det här patienterna?
– Ingen patient har tagit skada, vad vi vet i dag. Däremot blev flera vårdbesök och planerade operationer inställda och det var svårt att komma fram till sjukhuset via telefon. Detta beror på att system som används, för till exempel journalanteckningar och sjukhusets telefonväxel är beroende av att servrarna fungerar. Vi beklagar eventuella besvär som har drabbat våra patienter på grund av det här externa elavbrottet.

Hur påverkade det här personalen?
– Alla viktiga IT-system går även att hantera via manuella rutiner. Det innebär en extra belastning för medarbetarna, eftersom det tar längre tid att få fram uppgifter som vanligtvis snabbt tas fram i IT-systemen.

Vad gjorde att det tog lång tid att lösa problemet?
– Tyvärr räcker det inte bara med att slå på strömbrytaren för att servrar ska börja fungera igen. Det tar tid att återupprätta servrarnas funktion och säkra informationen på dem. I vissa fall fick VGR IT, regionens IT-förvaltning, ta in externa experter för att säkra informationen på de servrar som blev avstängda.

Har någon information i IT-systemen gått förlorad med anledning av störningarna?
– Vi har inte fått några tecken på att någon information ska ha gått förlorad i samband med störningarna. Men det är något som VGR IT ska utreda ytterligare.

Vilken beredskap finns för de kommande dagarna för att kunna ta hand om de patienter som inte fick vård idag?
– Varje drabbad verksamhet gör en intern utredning för hur de ska få verksamheten att fungera normalt igen. I detta ingår att se över hur man ska ta hand om de patienter som fick inställda besök och operationer.

Hur förhindrar sjukhuset att detta sker igen i framtiden?
– Sjukhuset inleder nu en händelseanalys för att ta reda på vad som hände, varför det inträffade och vilka konsekvenser det fick, både för patienter och medarbetare. Det kommer även att göras en lex Maria-anmälan. Sedan kommer Västfastigheter, som ansvarar för sjukhusets lokaler, och VGR IT, som ansvarar för IT-systemen, att göra egna utredningar. Därefter får vi se vilka åtgärder som är nödvändiga för att undvika att något liknande inträffar igen.


Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera