Svårt sjuka ska få bättre vård genom nytt kompetenscentrum

Tarmsvikt är ett mycket allvarligt och vårdkrävande tillstånd. Redan nu behandlas några av Nordens värst drabbade patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I höst blir förutsättningarna ännu bättre – för då startar SU ett tvärprofessionellt tarmsviktcentrum.

Just nu behandlar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ungefär 150 vuxna och 30 barn med tarmsvikt. Det är ett allvarligt tillstånd som beror på att tarmen inte kan ta upp tillräcklig mycket vätska och näring. Det i sin tur beror på att tarmen antingen är för sjuk för att fungera tillfredställande eller har skadats och genomgått förkortande kirurgi. När kroppen inte själv kan ta upp vätska och näring behöver patienterna istället få den genom en permanent infart i blodkärlen. Det innebär att blodkärlen blir patientens livlina. Går kärlen sönder, är transplantation den enda lösningen.

– Ett förfinat omhändertagande, i hemmet och på sjukhus, förbättrar utsikterna att patienterna ska klara sig bra över tid. För att de här svårt sjuka patienterna ska få ett drägligt liv och den vård de behöver krävs nära samarbete mellan olika professioner, förklarar Jan Brun, överläkare och specialistläkare i gastroenterologi och hepatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I veckan blev det klart att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska starta ett tarmsviktcentrum där all kompetens kring tillståndet samlas i en gemensam organisation. Listan på specialiteter som är viktiga för patienter med tarmsvikt kan göras lång: dietister, stomiterapeuter, nutritionssköterskor, barnkirurger, barn- och vuxengastroenterologer, transplantationskirurger och läkare specialiserade inom klinisk nutrition är bara några exempel.

Tarmsviktcentrum är tänkt att öppna i höst och kommer bli ett nationellt kompetenscentrum.

– Inget annat sjukhus kommer ha en så här strukturerad vårdkedja för patienter med tarmsvikt. Att vi samlar all denna kompetens kommer också göra att vi lär oss ännu mer av varandra, säger Jan Brun.

 

Om Tarmsviktcentrum

I dagsläget behandlar SU ungefär 150 vuxna och 30 barn med tarmsvikt. Av barnen är nästan en tredjedel patienter från övriga Norden.

Tarmsvikt är ett mycket allvarligt tillstånd som beror på att tarmen är sjuk eller skadad av till exempel störd cirkulation, operationer eller strålning. Det kan också bero på medfödda missbildningar i tarmarna. De värst drabbade tarmsviktspatienterna kan bara bli hjälpta genom transplantation.

SU är det enda sjukhuset i Sverige som gör tarm- och multiorgantransplantationer och har hittills gjort 32 sådana, varav 8 på barn.

Tarmsviktcentrum för vuxna kommer ligga på Sahlgrenska sjukhuset, i anslutning till Medicinkliniken, och bemannas av den expertis som redan finns på Sahlgrenska sjukhuset. Tanken är att det ska öppna 2018. Barnen kommer även fortsättningsvis tas om hand på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus men under samma organisation.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media