Om oss

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF:s syfte är skapa bästa möjliga konkurrenssituation för medlemsföretagen genom att främja deras handelsförutsättningar och stödja deras marknadsaktiviteter. Föreningen har idag 65 stycken medlemsföretag varav 55 är SME-företag. Tillsammans omsätter de ca 32 mdkr i säkerhets- och försvarsrelaterad försäljning och anställer ca 30 000 personer.