Säkerhets- och försvarsföretagen välkomnar att FN enats om ett globalt avtal för legal handel med konventionella vapen

På tisdagen den 2 april avslutades förhandlingarna kring ett globalt bindande avtal som kontrollerar handeln med konventionella vapen (Arms Trade Treaty) genom en omröstning i FN:s generalsförsamling. En överväldigande majoritet, 154 stater av 193, ställde sig bakom det slutgiltiga avtalet vilket är ett historiskt genombrott.

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har sedan förhandlingarna påbörjades 2006 kontinuerligt stött regeringskansliet med underlag och expertis kopplat till detta avtal och haft representation på plats i FN under förhandlingarna. Arbetet har från svensk sida präglats av ett mycket gott samarbete mellan regeringskansliet, säkerhets- och försvarsföretagen och företrädare för det civila samhället, en transparent model som visat sig framgångsrik.

- Det är mycket glädjande att ett globalt bindande regelverk med krav på nationell implementering nu kommer på plats säger SOFF:s generalsekreterare Jan Pie. Den illegala spridningen av dessa vapen bidrar till stort mänskligt lidande och är säkerhetspolitiskt destabiliserande i flera delar av världen. Många länder har, liksom Sverige, sedan länge egna strikta nationella regelverk för försvarsmaterielexport av konventionella vapen. Men det finns också länder som har i det närmaste obefintliga regelverk och detta öppnar för illegal handel med dessa vapen som är djupt skadligt. Ett starkt och globalt bindande regelverk för legal handel med konventionella vapen är en viktig trovärdighetsfråga för den legitima försvarsmaterielexporten.

I sin förlängning kommer avtalet att bidra till att kraftigt försvåra handeln med konventionella vapen för de länder och företag som agerar ansvarslöst samtidigt som det kommer att stärker förtroendet för övriga aktörerna inom säkerhets- och försvarsindustrin. Det är också historiskt att industrin omnämns i ett FN avtal och SOFF ser fram emot att fortsatt bidra med vår kompetens vid informationsspridning om och implmentering av detta avtal. - Vi ger därför vårt fulla stöd till etablerandet av ett starkt och globalt bindande Arms Trade Treaty avslutar Jan Pie.

Jan Pie
Generalsekretare Säkerhets- och försvarsföretagen
Tel: 0705-84 75 84, jan.pie@soff.se

Säkerhets och förvarsföretagen, SOFF
Storgatan 5 | Box 5510 | 114 85 Stockholm | Tel: 08-782 08 00 | info(@)soff.se

Taggar:

Om oss

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF:s syfte är skapa bästa möjliga konkurrenssituation för medlemsföretagen genom att främja deras handelsförutsättningar och stödja deras marknadsaktiviteter. Föreningen har idag 65 stycken medlemsföretag varav 55 är SME-företag. Tillsammans omsätter de ca 32 mdkr i säkerhets- och försvarsrelaterad försäljning och anställer ca 30 000 personer.

Dokument & länkar