Jogg och mingel i Almedalen

För tredje året i rad arrangerade Säkerhetspolisen den så kallade Säpojoggen i Almedalen. I år inledde Anders Thornberg med några välkomnande ord innan uppvärmningen tog fart.

Joggen startade klockan halv nio vid Kruttornet nära ringmuren i Visby och leddes av personskyddets Martin Paulsson. Alla som ville kunde delta och sammanlagt värmde något fler än 80 personer upp vid startplatsen, den tidiga timmen till trots. Bland dem fanns Mats Löfving, Gotlands- och Stockholms länspolismästare, biträdande säkerhetspolischef Johan Sjöö. Då startskottet gick hade han också Anders Thornberg vid sin sida.

Inget marathon - men gott om hinder

Säpojoggen är 1.5 kilometer lång. I år organiserade personskyddets Marcus Eriksson hela Säpojoggen tillsammans med kommunikationsenheten.
Deltagarna sprang ett första varv som uppvärmning och då ingick övningar som livvakterna använder sig av i sin träning och utbildning. Därefter gick själva tävlingsvarvet för dem som önskade. I år var det nästan lika många som även deltog i skarpt läge.
- Tanken är att loppet ska vara baserat på hur livvakterna tränar samtidigt som det ska vara kul och lärorikt för deltagarna, säger Marianne Öst, chef för personskyddet.

Deltagarna var i alla åldrar från tio till 60 år och trots att loppet inte är långt kräver det full koncentration då Visbys kullerstenslagda gränder kryllade av barnvagnar, hundar och nyvakna politiker. Den som var snabbast i mål i herrklassen sprang på 5.28 minuter. Snabbaste kvinnan i mål korades också. Båda vinnarna fick äran och ett symboliskt pris. Tiderna är ojämförbara med fjolårets eftersom sträckan var 40 meter längre detta år än i fjol.

"After jog" med mingel

Under ”After jog” i mingeltältet vid målgången bjöds på smoothie och frukt. Samtliga deltagare och andra nyfikna kunde mingla med personal från Säkerhetspolisen och ta del av information om vår verksamhet.
Syftet med joggen är att med utgångspunkten i ett uppskattat arrangemang nå ut och uppmärksamma de insatser vi gör till de som kan tänkas vara intresserade av myndigheten.

Begrepp som satt sig

Begreppet Säpojoggen myntades när Säkerhetspolisens livvakter sprang bredvid kortegen vid kronprinsessans bröllop i juni 2010.

- I år följdes joggen live av AB Sportbladet, Expressen och Gotlands Allehanda och Anders Thornberg intervjuades i direktsändning i Expressen-TV direkt efteråt, även Göteborgsposten och Aftonbladet fanns på plats och rapporterade, säger Sirpa Franzén, pressansvarig på Kommunikationsenheten.

Som kuriosa kan nämnas att Säpojoggen i Almedalen fått så mycket uppmärksamhet att ordet har lagts till i Språkrådets nyordslista.

Om oss

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.Säkerhetspolisens verksamhet kan i huvudsak delas in i fem områden: • Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet som riktar sig mot Sverige och svenska intressen utomlands samt mot utländska intressen i landet, vilket även inkluderar flyktingspionage. • Kontraterrorism innebär att förebygga och avslöja terrorism som riktas mot Sverige eller utländska intressen i landet, terroristhandlingar i andra länder, förekomsten av internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige samt stöd och finansiering av terroristverksamhet. • Författningsskydd innebär att förebygga och avslöja verksamhet som med våld, hot eller tvång avser att förändra Sveriges demokratiska statskick. Verksamheten syftar till att motverka otillåten påverkan mot det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut och den fria debatten. • Säkerhetsskydd handlar om rådgivning till och tillsyn av myndigheter och vissa företag i syfte att skydda verksamheter som har betydelse för rikets säkerhet och för att förebygga terrorism. Det innebär också att genomföra registerkontroller efter begäran från berörda myndigheter. • Personskydd handlar om bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsledningen, kungafamiljen, främmande stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande händelser. Vi arbetar också med att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Arbetet går främst ut på att förhindra att kunskaper, produkter, ämnen eller mikroorganismer förs från eller via Sverige till aktörer som har ambitioner att anskaffa eller vidareutveckla massförstörelsevapen eller dess bärare. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter. Säkerhetspolisen fungerar dessutom som stöd för andra polismyndigheter inom vissa områden. Bombdatacenter arbetar med att hämta in, analysera och delge information om bombrelaterade händelser till andra brottsbekämpande myndigheter. Vi tillhandahåller också teknik för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation samt har ett medietekniskt laboratorium som bistår med alla former av mediebearbetning.

Prenumerera

Media

Media