Säkerhetspolisen presenterar årsbok för 2016

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen ser annorlunda ut än den gjorde för bara några år sedan. Under 2016 inträffade flera terrordåd i vår närhet. Samtidigt har Sverige fått en ökad militärstrategisk betydelse och totalförsvarsplaneringen har återupptagits. Detta är några av de ämnen som tas upp i Säkerhetspolisens årsbok för 2016.

Säkerhetspolisen 2016 presenteras vid ett presseminarium torsdag den 16 mars. Medverkar gör säkerhetspolischef Anders Thornberg och medarbetare vid samtliga Säkerhetspolisens verksamhetsområden, det vill säga personskydd, kontraterrorism, kontraspionage, författningsskydd och säkerhetsskydd. Observera att föranmälan måste göras senast den 15 mars.

Tid: Torsdag den 16 mars, kl. 09.30. Inpasseringen via huvudentrén kl. 08.45-09.15. Vänligen kom i god tid eftersom säkerhetskontrollen kan ta tid. Giltig legitimation och föranmälan krävs.

Plats: Bolstomtavägen 2 i Solna

Anmälan: Måste göras senast den 15 mars. Skicka namn, personnummer, redaktion, e-post och mobilnummer till press@sakerhetspolisen.se

Fotomöjligheter: Säkerhetspolisens huvudkontor är ett skyddsobjekt och det råder fotoförbud. Möjlighet att filma eller ta bilder utomhus på anvisad plats finns mellan kl. 08.45 och 09.00. Fotografering och ljudupptagning i seminarielokalen är tillåtet.

Hålltider:

Kl. 08.45 – 09.00 Fototillfälle på anvisad plats utomhus för föranmälda fotografer

Kl. 08.45 – 09.15 Insläpp för föranmälda journalister

Kl. 09.00 – 09.30 Utdelning av årsboken Säkerhetspolisen 2016

Program:

Kl. 09.30 – 10.30

  • Generaldirektör Anders Thornberg presenterar Säkerhetspolisen 2016
  • Säkerhetsskydd – gapet mellan hot och skydd växer
  • Ideologiskt motiverade aktörer – hotet från våldsbejakande extremister
  • Hotet från ensamagerande ökar – därför är de svåra att upptäcka

Kl. 10.30 – 11.30 Gemensam frågestund, experter inom samtliga Säkerhetspolisens verksamhetsområden svarar på frågor, samt enskilda intervjuer.

Telefon presstjänsten: 010 - 568 79 00

press@sakerhetspolisen.se 

http://www.sakerhetspolisen.se

Taggar:

Om oss

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.Säkerhetspolisens verksamhet kan i huvudsak delas in i fem områden: • Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet som riktar sig mot Sverige och svenska intressen utomlands samt mot utländska intressen i landet, vilket även inkluderar flyktingspionage. • Kontraterrorism innebär att förebygga och avslöja terrorism som riktas mot Sverige eller utländska intressen i landet, terroristhandlingar i andra länder, förekomsten av internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige samt stöd och finansiering av terroristverksamhet. • Författningsskydd innebär att förebygga och avslöja verksamhet som med våld, hot eller tvång avser att förändra Sveriges demokratiska statskick. Verksamheten syftar till att motverka otillåten påverkan mot det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut och den fria debatten. • Säkerhetsskydd handlar om rådgivning till och tillsyn av myndigheter och vissa företag i syfte att skydda verksamheter som har betydelse för rikets säkerhet och för att förebygga terrorism. Det innebär också att genomföra registerkontroller efter begäran från berörda myndigheter. • Personskydd handlar om bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsledningen, kungafamiljen, främmande stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande händelser. Vi arbetar också med att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Arbetet går främst ut på att förhindra att kunskaper, produkter, ämnen eller mikroorganismer förs från eller via Sverige till aktörer som har ambitioner att anskaffa eller vidareutveckla massförstörelsevapen eller dess bärare. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter. Säkerhetspolisen fungerar dessutom som stöd för andra polismyndigheter inom vissa områden. Bombdatacenter arbetar med att hämta in, analysera och delge information om bombrelaterade händelser till andra brottsbekämpande myndigheter. Vi tillhandahåller också teknik för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation samt har ett medietekniskt laboratorium som bistår med alla former av mediebearbetning.

Prenumerera