HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 179,0 MSEK (128,8)
• Resultatet efter finansiella poster per aktie uppgick till 3,58 kronor (2,58*)
• Substansvärdet den 30 juni 2007 var 98 kronor (78*)
• Substansvärdet den 10 augusti 2007 var 87 kronor

Om oss

Säki är ett förvaltningsbolag med stora ägarintressen i Nobia AB (kök); Securiats AB, Securitas System AB, Securitas Direct AB (säkerhet); Assa Abloy AB samt AB Fagerhult. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och lös egendom.

Dokument & länkar