70% har nu accepterat Sälen* bud på Hemsedal

Ca 70% har nu accepterat Sälen*s bud på Hemsedal Skisenter * Hemsedals kommun, som äger 19% av aktierna i Hemsedal Skisenter beslutade igår kväll att sälja sina aktier till Sälen*. Transaktionen beräknas genomförd under våren. * Aktieägare i Hemsedal Skisenter med innehav motsvarande ca 70% av aktierna har nu accepterat Sälen*s erbjudande. * Accepttiden går ut först den 27 mars 2000. Ett stort antal aktieägare har redan meddelat att de följer kommunens beslut och säljer sina aktier till Sälen*. * Sälen* har frångått kravet om minst 90% anslutning och fullföljer därmed förvärvet. Hemsedal Skisenter AS blir därmed ett dotterbolag till Sälen*. * Sälen*s vinst före skatt beräknas för helåret uppgå till 100-110 Mkr (54,0), vilket motsvarar en vinst per aktie efter skatt på 7,00 - 8,00 kr (6,19). SälenStjärnan AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholms Fondbörs OTC-lista, har tidigare lämnat ett villkorat erbjudande att förvärva samtliga aktier i Hemsedal Skisenter AS. Erbjudandet innebär att Hemsedals aktieägare kan välja mellan två alternativ, antingen kontant betalt eller betalning i form av nyemitterade B-aktier i Sälen*. För varje aktie i Hemsedal erbjuds 1.610 NOK kontant alternativt 19 nyemitterade aktier i Sälen*. Vid full anslutning till kontanterbjudandet uppgår köpeskillingen till 112 miljoner NOK och vid full anslutning till aktieutbyteserbjudandet emitteras 1.319.740 B-aktier. Erbjudandet är villkorat av beslut vid extra bolagsstämma i Sälen* som hålls den 7 april 2000. Aktieägare i Sälen* som innehar drygt 70% av rösterna står bakom erbjudandet. Förvärvet av Hemsedal kräver godkännande från det norska näringsdepartementet. Hemsedal Skisenter är Norges näst största skidanläggning, strategiskt belägen mitt emellan Oslo och Bergen, 22 mil från Oslo. Hemsedal benämns ofta "De skandinaviska alperna" och har en höjdskillnad på hela 800 meter med fantastisk skidåkning. Marknadsandelen är 14% i Norge och anläggningen står inför en intressant expansionsfas. För ytterligare information kontakta: Thorvald Sverdrup, verkställande direktör 0280-880 80 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00170/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar