Sälen* höjer budet på Hemsedal

Sälen* höjer budet på Hemsedal Skisenter AS * Med anledning av att en norsk sammanslutning har lämnat ett konkurrerande bud har Sälen* beslutat att höja sitt tidigare bud till aktieägarna i Hemsedal Skisenter. * Ägare till 45,5% av aktierna i Hemsedal Skisenter har sedan tidigare accepterat Sälen*s bud. * Hemsedals kommun, som äger 19% av aktierna i Hemsedal Skisenter, kommer den 22 mars att ta beslut om försäljning av sina aktier. SälenStjärnan AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholms Fondbörs OTC-lista, har per den 19 januari 2000 lämnat ett villkorat erbjudande att förvärva samtliga aktier i Hemsedal Skisenter AS. Erbjudandet innebär att Hemsedals aktieägare kan välja mellan två alternativ, antingen kontant betalt eller betalning i form av nyemitterade B-aktier i Sälen*. Sälen*s styrelse har nu beslutat att höja det tidigare lämnade budet. För varje aktie i Hemsedal Skisenter erhålls 1.610 NOK kontant alternativt 19 nyemitterade aktier i Sälen*, mot tidigare 1.525 NOK alternativt 18 nyemitterade aktier. Vid full anslutning till kontanterbjudandet uppgår köpeskillingen till 112 miljoner NOK, vilket är en ökning med 6 miljoner NOK jämfört med tidigare lämnat bud. Vid full anslutning till aktiebyteserbjudandet emitteras 1.319.740 nya B-aktier, vilket innebär att 69.460 fler B-aktier i Sälen* emitteras i förhållande till det tidigare lämnade budet. Utifrån genomsnittlig slutkurs för Sälen*s aktie de 10 senaste handelsdagarna, 87,40, uppgår köpeskillingen vid fullt anslutande till aktiebyteserbjudandet till 115 miljoner SEK. Sälen*s nya bud är villkorat av beslut vid extra bolagsstämma, som beräknas hållas i Sälen den 7 april 2000. Erbjudandet är villkorat av att Sälen* blir ägare till mer än 90% av samtliga aktier i Hemsedal. Sälen* förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet vid lägre anslutning, vilket mycket väl kan bli aktuellt. Aktieägare i Sälen* som innehar drygt 70% av rösterna står bakom det höjda budet. Ett förvärv av Hemsedal Skisenter AS villkoras av godkännande från det norska näringsdepartementet. Det konkurrerande norska budet är ett rent kontanterbjudande utan möjlighet till aktiebyte. Budsumman uppgår till 111 miljoner NOK. Sedan tidigare har aktieägare med innehav på 45,5% av aktierna i Hemsedal accepterat Sälen*s erbjudande. Hemsedals kommun, som äger 19% av aktierna i Hemsedal Skisenter AS, kommer den 22 mars att ta beslut om försäljning av sina aktier. Aktieägarna i Hemsedal Skisenter AS, som tidigare har fått ett prospekt, kommer omedelbart per brev att få del av det höjda budet. Teckningstiden går ut den 27 mars 2000 och affären beräknas vara avslutad i mitten av april 2000. För ytterligare information kontakta: Thorvald Sverdrup, Verkställande direktör Tel +46-280-880 80 Magnus Sjöholm, Koncerncontroller Tel +46-280-880 90 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00410/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar