Sälen*s vinst för helåret beräknas överstiga 100 Mkr

Sälen*s vinst för helåret beräknas överstiga 100 Mkr * Vinsten före skatt för helåret 1999/00 beräknas uppgå till 100 - 110 Mkr. * Vinsten per aktie efter skatt för helåret 1999/00 beräknas uppgå till 7,40-8,20 kr. * Åre och Vemdalen uppvisar en mycket god omsättnings- och resultatutveckling. En stark säsong Åre och Vemdalen, som ingår i koncernen sedan den 1 januari 2000, uppvisar en mycket god omsättnings- och resultatutveckling. En lyckad prisstrategi, ett fint snöläge och ökad privat konsumtion i landet är bidragande orsaker till den gynnsamma utvecklingen. Liftkortsförsäljningen i Åre och Vemdalen har ökat med 26% och i Sälen med 18% under januari och februari jämfört med året innan. I Sälen uppgår den ackumulerade liftkortsförsäljningen sedan början av säsongen till 5%, trots en mycket svag säsongstart. Från säsongstart till och med februari har koncernens sammanlagda liftkortsförsäljning ökat med 13% jämfört med motsvarande period ifjol. Vinstprognos Vinsten före skatt beräknas för innevarande verksamhetsår uppgå till 100 - 110 Mkr (54), vilket motsvarar en vinst per aktie efter skatt på 7,40-8,20 kr (6,19). I helårsprognosen ingår Åre-Vemdalen 1 januari - 31 augusti med 53 Mkr. Helårsprognosen belastas med 4 Mkr i kostnader för förvärvet av Åre-Vemdalen AB och det pågående förvärvet av Hemsedal Skisenter AS. Av försiktighetsskäl belastas prognostiserat resultat med ytterligare 9 Mkr eftersom EU ännu inte har godkänt de svenska reglerna om regional nedsättning av arbetsgivaravgifter. En justerad helårsprognos för Åre- Vemdalen 1 september 1999 - 31 augusti 2000 bedöms uppgå till ca 22 Mkr. Finansiell information Halvårsrapporten september 1999 - februari 2000 publiceras måndagen den 20 mars 2000 och niomånadersrapporten september 1999 - maj 2000 den 20 juni 2000. Bokslutsrapporten september - augusti publiceras den 29 september 2000. På Sälen*s hemsida med adressen www.salen.com finns den finansiella informationen tillgänglig. För ytterligare information kontakta: Thorvald Sverdrup, verkställande direktör Tel 0280-880 80 Magnus Sjöholm, koncerncontroller Tel 0280-880 90 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar