WYA Holding senarelägger delårsrapport

WYA Holdings delårsrapport för det tredje kvartalet 2015 kommer att offentliggöras måndagen den 30 november 2015. Senareläggandet beror på den pågående omstruktureringen av bolaget som kommer att behandlas på en extra bolagsstämma den 18 december 2015.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59


Detta är WYA Holding AB
WYA Holding grundades 2013 med målet att genom plattformen WHOYOUARE koppla samman designers och kreatörer med stylister, creative directors och slutkonsumenter över hela världen. Aktiens kortnamn är WYA B. Remium är Certified Advisor för WYA Holding AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar