Ansvar Öms har idag meddelat att man ej skall konvertera förlagslånet till aktier.

Pressmeddelande för omedelbar publicering Stockholm den 30 december 1998 Ansvar Ömsesidig Sakförsäkring för helnyktra avstår från att konvertera ett förlagslån på 50 MSEK till aktier i SalusAnsvar AB(publ). Detta innebär att antalet aktier i SalusAnsvar, efter full konvertering, uppgår till 23.800.857 st. En minskning med 1.298.701 aktier. I samband med Salus förvärv av Ansvar tecknade Ansvar Ömsesidig Sakförsäkring för helnyktra (Ansvar Öms) två förlagslån i SalusAnsvar AB varav det ena uppgår till 50 MSEK. Med förlagslånet fanns en möjlighet att t o m 1998-12-31 konvertera lånet till aktier. Den omräknade konverteringskursen är, efter företrädesrättsemissionen i november 1997, 35,10 kr. Om lånet ej konverteras förfaller det till betalning 1999-01-15. Ansvar Öms har idag meddelat att man ej skall konvertera förlagslånet till aktier. För SalusAnsvars aktieägare innebär detta att det maximala antalet aktier efter full konvertering minskar med 1.298.701 aktier till 23.800.857 aktier. Idag uppgår antalet aktier till 21.402.075. SalusAnsvar AB (publ) är en börsnoterad finanskoncern som erbjuder specialanpassade och konkurrenskraftiga försäkringar och andra finansiella tjänster till medlemmar i akademiker- och idéburna organisationer som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom dåvarande Salus Holdings förvärv av Ansvars försäkringsrörelse. Till redaktionen: För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta: Bo Göthman, v VD, Finansdirektör, 08-55 54 50 07, 0709-11 60 07, 0570-46 12 72 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/31/19990104BIT00040/bit0001.doc

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar