Åtgärdspaket för långsiktig ekonomisk balans och ökad rättvisa

Åtgärdspaket för långsiktig ekonomisk balans och ökad rättvisa Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar genomför en reallokering och höjer återbäringsräntan. Dessutom sänks pågående utbetalningar och bolagets konsolideringspolicy förändras. I januari 2004 kommer Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar att genomföra en reallokering för att höja konsolideringsgraden till 100 procent. Det innebär att upp till 10 procent av försäkringskapitalet återtas. Det är enbart icke-garanterade medel som påverkas. Den förbättrade konsolideringen gör att återbäringsräntan kan höjas från noll till tre procent. - Att göra detta återtag är en nödvändig åtgärd på grund av den tidigare stora börsnedgången. Vi försöker skapa ekonomisk balans på ett så rättvist sätt som möjligt. Att vi samtidigt kan höja återbäringsräntan är bra, men naturligtvis en klen tröst för den enskilde spararen, säger Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar. Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar följer även flera andra livbolag och minskar pågående utbetalningar. Den långa börsnedgången innebär att för stora belopp har utbetalats i förhållande till försäkringarnas egentliga värde. Inga utbetalningar kommer att sänkas med mer än 10 procent. SalusAnsvar har i dag cirka 60 000 pensionssparare. Av dessa omfattas cirka 5 900 av de sänkta utbetalningarna. - Utbetalningarna måste anpassas till tillgångarna. Det handlar om rättvisa mellan generationer av sparare, säger Carl-Viggo Östlund. Samtidigt förändras konsolideringspolicyn. Liksom tidigare är intervallet 95 - 115 procent, med målsättningen att ligga runt 100 procent. Om konsoliderinsgraden hamnar utanför intervallet kommer en allokering respektive en reallokering att genomföras. När konsolideringsgraden rör sig inom intervallet anpassas återbäringsräntan till avkastningen. - Vår nya konsolideringspolicy innebär att försäkringens värde bättre kommer att återspeglas i värdebeskedet. Jag hoppas att det kan bidra till en ökad tydlighet för försäkringsspararna, säger Carl-Viggo Östlund. Med anledning av ovanstående inbjuder Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar till en presskonferens torsdagen den 27 november klockan 10.30 på Tullvaktsvägen 11 i Frihamnen, Stockholm. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar ägs till 100 procent av SalusAnsvar AB (publ), bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar