Delårsrapport januari – september 2007

• DnB NOR Bank ASA (”DnB NOR”) lämnade den 20 augusti ett offentligt erbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i SalusAnsvar.

• Resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgår till 22,1 miljoner kronor (39,6) och rörelseresultatet till 25,3 miljoner kronor (41,3).

• Årets resultat belastas, förutom av kostnader i nya verksamheter (4,7 msek), med kostnader i samband med DnB NOR:s förvärvserbjudande (4,5 msek) samtidigt som föregående års resultat påverkades positivt av avyttringen av Cosa (6,8 msek).

• Omsättningen för perioden är 149,2 miljoner kronor (156,4).

• Avkastning på eget kapital uppgår till 10,9 procent (15,6).

• Vinst per aktie uppgår till 1,03 kronor (1,85).

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar