DnB NOR fullföljer sitt bud - Ny vd i SalusAnsvar

Som DnB NOR tidigare meddelat har man uppnått en acceptgrad om 94 procent på sitt offentliga erbjudande till aktieägarna i SalusAnsvar. SalusAnsvars styrelse avser att ansöka om avnotering av SalusAnsvar-aktien på OMX Nordiska Börs Stockholm. Dessutom kommer styrelsen inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att välja ny styrelse.

Som en följd av detta har SalusAnsvars vd Carl-Viggo Östlund meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag. Carl-Viggo Östlund har varit vd på SalusAnsvar sedan 2001 och kommer att kvarstå som resurs till bolaget till och med årsskiftet. Ny vd är från den 1 november Lennart Krän.

- Carl-Viggo Östlund har vänt SalusAnsvar från ett problemföretag till framgång. Nu när bolaget får en ny ägare har jag stor respekt för att Carl-Viggo väljer att gå vidare, samtidigt som Lennart Krän kommer att vara rätt man för att leda den fortsatta utvecklingen av verksamheten, säger Bo Ingemarson, styrelseordförande i SalusAnsvar.

Lennart Krän har arbetat på SalusAnsvar sedan 2002, först som ekonomichef och sedan som operativ chef.

- Med DnB NOR som ägare kommer SalusAnsvars erbjudande till organisationerna och deras medlemmar ytterligare att kunna stärkas. Jag känner en stor respekt och stolthet inför att leda den utvecklingen, säger SalusAnsvars nya vd Lennart Krän.

- Sverige är en viktig marknad för oss och vi vill utveckla och förstärka vår position. SalusAnsvar kommer att ge DnB NOR tillgång till en väl utvecklad distributionsapparat med en betydande kundbas för försäljning av produkter och tjänster till privatmarknaden. Vi har respekt för Carl-Viggo Östlunds beslut och uppskattar att han vill stanna under en övergångsperiod, säger Bård Teigland, divisionsdirektör i DnB NOR.

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar