Grupplivavtal med Agrifack

Grupplivavtal med Agrifack Grupplivförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar har i dag slutit ett avtal med konceptkunden Agrifack. Avtalet innebär att förbundets drygt 7 500 medlemmar erbjuds att teckna grupplivförsäkring hos SalusAnsvar. Avtalet omfattar barn-, liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Agrifack är sedan tidigare konceptkund vilket innebär att organisationen har samarbete med SalusAnsvar inom områdena spara, låna och försäkra samt erbjuder sina medlemmar dessa tjänster under eget varumärke. - Det breda samarbete som vi har i dag med vår konceptkund Agrifack är framgångsrikt för alla parter. För organisationen, för medlemmen och för oss. Jag ser fram mot den ytterligare fördjupning av samarbetet som det här avtalet innebär, säger Carl-Viggo Östlund, vd och koncernchef SalusAnsvar. Agrifack är en yrkesfacklig organisation vars medlemmar är akademiker verksamma inom jord, skog, trädgård, miljö och nutrition. I dag har drygt 3 000 av förbundets medlemmar någon form av gruppförsäkring vilka från första januari övergår till SalusAnsvar. - Att vi nu utökar vårt samarbete med SalusAnsvar är naturligt. Vi vill kunna erbjuda våra medlemmar finans- och försäkringstjänster som ger möjlighet till flexibilitet och valfrihet. Vårt samarbete hittills har präglats av ömsesidighet och förtroende. I valet av samarbetspartner betyder det förstås mycket att tjänsterna är prisvärda för våra medlemmar, säger Agrifacks förbundsdirektör Ulf Bergius. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Olle Anderson, chef organisationskontakt, 08-55 54 51 95, 0709-11 61 95 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag ägs till 100 % av Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar, bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00880/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar