Grupplivavtal med Civilingenjörsförbundet

Grupplivavtal med Civilingenjörsförbundet SalusAnsvar har i dag slutit ett grupplivavtal med Civilingenjörsförbundet. Avtalet innebär att förbundets drygt 95 000 medlemmar erbjuds att teckna grupplivförsäkring hos SalusAnsvar. Avtalet omfattar barn-, liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Sedan tidigare erbjuder Civilingenjörsförbundet sina medlemmar kollektiv inkomstförsäkring, banktjänster samt företagsförsäkring i samarbete med SalusAnsvar. - Vårt utökade samarbete med SACO:s största förbund, Civilingenjörsförbundet, ser jag som ett kvitto på att vi har levererat inom våra andra samarbetsområden, säger Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande i SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag. I dag har cirka 15 000 av Civilingenjörsförbundets medlemmar någon form av gruppförsäkring. - Vi har sett över försäkringsmarknaden för att hitta en bra leverantör av gruppförsäkringar. Valet av försäkringsgivare föll på SalusAnsvar som vi har erfarenhet av sedan tidigare, bland annat i samarbetet med vår inkomstförsäkring, säger Richard Malmborg, förbundsdirektör på Civilingenjörsförbundet. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Olle Anderson, chef organisationskontakt, 08-55 54 51 95, 0709-11 61 95 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag ägs till 100 % av Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar, bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar