Ingrid Lindquist ny verkställande direktör i SalusAnsvar Öhman Fonder

Ingrid Lindquist ny verkställande direktör i SalusAnsvar Öhman Fonder SalusAnsvar Öhman Fonder har idag utsett Ingrid Lindquist till ny Verkställande Direktör. Ingrid Lindquist efterträder Lil Ryott som utsetts till vice ordförande i styrelsen. Ingrid Lindquist har till idag varit delansvarig för ränteförvaltningen i SalusAnsvar Öhman Fonder och även varit ansvarig för vissa diskretionära uppdrag i Öhman Kapitalförvaltning. Ingrid Lindquist har varit anställd sedan 1997. Dessförinnan har hon varit verksam hos bl a Banque Indosuez och Carnegie Fondkommission. "SalusAnsvar och Öhman har många kompetenta och kvalificerade kvinnor och det är mycket glädjande att ännu en gång kunna rekrytera en framgångsrik kvinna från den egna verksamheten. Ingrids gedigna erfarenhet från aktie- och penningmarknad skapar goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av SalusAnsvar Öhman Fonder", säger Staffan Blomberg, ordförande i SalusAnsvar Öhman Fonder och VD i SalusAnsvar. SalusAnsvar Öhman Fonders verksamhet omfattar förvaltning av olika aktie- och räntefonder. I dagsläget förvaltar bolaget cirka 1,3 miljarder kronor fördelat på 10 fonder. Vid förfrågningar, var vänlig kontakta: Ingrid Lindquist, Verkställande Direktör, tel. 08-402 50 00 Staffan Blomberg, Styrelsens Ordförande, 08-5554 5100 SalusAnsvar är en börsnoterad finansiell koncern som säljer privatekonomiska tjänster till medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Verksamheten omfattar Bank, Fond- och Kapitalförvaltning samt Liv- och Sakförsäkring. Koncernen har cirka 250 anställda och ett 90-tal Franchisetagare. Genom en strategisk allians med Öhman kan SalusAnsvar erbjuda sina drygt 400.000 kunder 10 professionellt förvaltade och framgångsrika fonder. Öhman är den största oberoende firman inom bl a fond- och kapitalförvaltning i Sverige med främst institutionella kunder, t ex kommuner och stiftelser. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00410/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00410/bit0002.doc

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar