Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar höjer återbäringsräntan till 10,8 %

Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar höjer återbäringsräntan till 10,8 % En stark utveckling på de finansiella marknaden under det fjärde kvartalet 1999 har inneburit kraftigt höjda värden på Livförsäkringsaktiebolagets placeringstillgångar och den kollektiva konsolideringsgraden har stigit till 28,3 %. Detta föranleder en höjning av gällande återbäringsränta. Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar har beslutat att höja återbäringsräntan från 7,8 procent till 10,8 procent. Återbäringsräntan före skatt men efter generella driftskostnader uppgår därmed till 10,1 (7,1) procent. Den nya ränta gäller från den första februari år 2000. Den återbäring som återbäringsräntan ger upphov till är ej garanterad utan utgör en del av bolagets riskkapital. Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar ägs till 100 % av SalusAnsvar AB (publ), bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn. SalusAnsvar AB (publ) är en börsnoterad finansiell koncern som erbjuder privatekonomiska tjänster till medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Verksamheten omfattar Bank, Fond- och Kapitalförvaltning samt Liv- och Sakförsäkring. SalusAnsvars affärsidé är att vara den ledande leverantören av privatekonomiska tjänster för medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. För förtydliganden, vänligen kontakta SalusAnsvar AB (publ): Staffan Blomberg, VD, tel.: 08-5554 5100, 0709-116100, staffan.blomberg@salusansvar.se Anna Oxenstierna, Koncernutveckling, tel.: 08-5554 5369, 0709-116369 anna.oxenstierna@seovan ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar