SalusAnsvar i strategisk allians med Fondmarknaden.se

SalusAnsvar i strategisk allians med Fondmarknaden.se SalusAnsvar och Fondmarknaden bildar en strategisk allians. Alliansen innebär att SalusAnsvars drygt 400.000 kunder erbjuds en helt oberoende handelsplats för fonder. Handelsplatsen är Internetbaserad och Fondmarknaden.se svarar för fondinformation, betygsättning, drift och systemutveckling. SalusAnsvar anpassar handelsplatsen till sina målgrupper och ansvarar för all kundkontakt. Handelsplatsen blir en viktig del i SalusAnsvars produktutbud och SalusAnsvar första Interaktiva Internettjänst. Lansering planeras till slutet av april. Fondhandelssystemet är byggt för att hantera hundratusentals kunder och fondaffärer. Systemet ger SalusAnsvars kunder en enkel och smidig tjänst för att handla i fonder och för att få en samlad bild av sitt fondinnehav och dess utveckling. Kunderna erbjuds även tillgång till viktig fondinformation och rådgivning. SalusAnsvars ska vara en bred leverantör av privatekonomiska tjänster. Bredden i utbudet skapas genom strategiska allianser med marknadsledande specialister. "Fondmarknaden.se har utvecklat ett för marknaden unikt system som låter kunden samla hela sitt fondsparande till ett fondkonto oavsett fondförvaltare. Kunderna erbjuds Europas största fondutbud som innehåller drygt tusen fonder. Fondinformation och möjlighet att handla - allt på samma ställe. Jag tror att handelsplatsen väsentligt ökar vår möjlighet att locka till oss kundernas fondsparande liksom jag tror att våra egna fonder kommer att gynnas av den ökade volymen. ", säger Staffan Blomberg, VD SalusAnsvar. "Trots Internets enorma popularitet är det fortfarande relativt svårt att "ragga" kunder på nätet.", förklarar Stellan Forsberg, VD Fondmarknaden.se. "Samarbetet med SalusAnsvars ger oss tillgång till definierade kundgrupper; medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. SalusAnsvars kunskap om och relation till dessa grupper gör dem till en ideal partner för oss. Genom den här typen av allianser ökar Fondmarknaden.se sina volymer snabbt, både vad gäller kunder och förvaltat fondkapital." För ytterligare information, vänligen kontakta SalusAnsvar AB (publ): Staffan Blomberg, VD, tfn 08-5554 5100, 0709-116100, staffan.blomberg@salusansvar.se Anna Oxenstierna, Koncernutveckling, tfn 08-5554 5020, 0709-116020 anna.oxenstierna@salusansvar.se Fondmarknaden.se AB Stellan Forsberg, VD Fondmarknaden.se, tfn 08-545 186 00, 070-763 97 66 stellan.forsberg@fondmarknaden.se Fakta om bolagen SalusAnsvar AB (publ) är en börsnoterad finansiell koncern som erbjuder privatekonomiska tjänster till medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Bolagets firma ändrades i samband med att Salus Holding förvärvade Ansvars försäkringsrörelse 1997. Verksamheten omfattar Bank, Fond- och Kapitalförvaltning samt Liv- och Sakförsäkring. SalusAnsvars affärsidé är att vara den ledande leverantören av privatekonomiska tjänster för medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Pressbilder: Kontakta SalusAnsvar 08-5554 5020, 0709-116020 Fondmarknaden.se är en oberoende marknadsaktör som bedriver fondhandel på Internet. Fondmarknaden.se öppnar, för första gången, möjligheten för fondsparare att handla med och spara i marknadens alla fonder på ett eget fondkonto via Internet. Fondmarknaden.se erbjuder även information och rating för marknadens samtliga fonder, samt skräddarsydd rådgivning. Huvudägare av Fondmarknaden.se är Latitude AB, Ledstiernan Partners samt privata investerare. Pressbilder: www.fondmarknaden.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar