SalusAnsvar säljer verksamheten i England, Australien och Nya Zeeland

SalusAnsvar säljer verksamheten i England, Australien och Nya Zeeland Det är nu klart att SalusAnsvar AB (publ) säljer verksamheten i England, Australien och Nya Zeeland till Ecclesiastical Insurance Company plc (EIO). Parterna har den 27 oktober 1998 träffat ett avtal som innebär att EIG förvärvar SalusAnsvars dotterbolag i England och Australien (inklusive dotterbolag i Nya Zeeland) för cirka 11,5 miljoner GBP. Höstens kraftiga turbulens på de finansiella marknaderna har medfört att den i avsiktsförklaringen angivna köpeskilling på 13,1 GBP ej kunde realiseras. För SalusAnsvars vidkommande har denna förändring dock ingen ekonomisk betydelse eftersom Ansvargruppens tidigare ägare garanterat SalusAnsvar 152 MSEK för den utomskandinaviska verksamheten, oavsett försäljningspris. "Försäljningsprocessen har dragit ut på tiden och jag är mycket nöjd med att förhandlingarna lett fram till undertecknandet av detta försäljningsavtal. Ytterligare en byggsten har kommit på plats vilket ger oss möjlighet att fortsätta renodlingen av verksamheten mot att bli en ledande nischaktör på den finansiella marknaden.", säger SalusAnsvars VD Staffan Blomberg. Vissa villkor skall uppfyllas, bl a erforderliga myndighetstillstånd, innan affären definitivt kan genomföras och likvid utväxlas. Affären förväntas bli slutförd i slutet av november. Formella avtalsparter är Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar, Ecclesiastical Insurance Office plc och Ansvar Ömsesidig Sakförsäkring för Helnyktra. SalusAnsvar AB är en börsnoterad finanskoncern som erbjuder specialanpassade och konkurrenskraftiga försäkringar och andra finansiella tjänster till medlemmar i akademiker- och idéburna organisationer som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom dåvarande Salus Holdings förvärv av Ansvars försäkringsrörelse. Till redaktionen: För ytterligare upplysningar, kontakta: Staffan Blomberg, verkställande direktör i SalusAnsvar AB (publ) 08-665 50 01, 070-733 37 10. Anna Oxenstierna, informationschef , i SalusAnsvar AB (publ), 08-665 53 69, 0708-15 84 85 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00340/bit0001.doc

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar