SalusAnsvar vinner upphandling - tecknar avtal med Sveriges Tandläkarförbund avseende sak- och grupplivförsäkring

SalusAnsvar vinner upphandling - tecknar avtal med Sveriges Tandläkarförbund avseende sak- och grupplivförsäkring Avtalet innebär att SalusAnsvar ytterligare stärker sin position som privatekonomisk leverantör till medlemmar i akademikerorganisationer. I hård konkurrens vann SalusAnsvar upphandlingen som genomfördes av en oberoende försäkringsmäklare. SalusAnsvar vann upphandlingen genom att som enda företag kunna erbjuda ett skräddarsytt gruppkoncept som stärker relationen mellan medlem och förbund. Avtalet gäller Sveriges Tandläkarförbunds drygt 11.600 medlemmar och omfattar grupplivsförsäkring och hem-, villa- och bilförsäkring. Grupplivförsäkringen motsvarar en premieintäkt på 9 miljoner kronor som kommer bolaget till del redan under år 2000. Sakförsäkringsavtalet väntas på ett par års sikt ge en premievolym på cirka 12 miljoner kronor. SalusAnsvars attraktiva koncept för kunddialog fällde avgörandet Så här motiverar Tandläkarförbundet sitt val av SalusAnsvar: Valet av SalusAnsvar föregicks av en noggrann upphandling som gjordes i samarbete med Max Mathiessen. I upphandlingen framkom det att SalusAnsvar erbjöd den mest professionella kunddialogen och kundservicen samt att de erbjöd ett gediget trygghetspaket som var speciellt anpassat för våra medlemmar. - Vi ser fram emot att samarbeta med SalusAnsvar och vi tror att samarbetet kommer att skapa stora mervärden både för förbundet och våra medlemmar, säger Gunnar Luthman, kanslichef vid Sveriges Tandläkarförbund. Sveriges Tandläkarförbund erbjuds hela produktutbudet - Vi på SalusAnsvar är väldigt stolta för att vi har fått Sveriges Tandläkarförbunds förtroende att vara deras privatekonomiska leverantör. Samarbetet innebär att alla medlemmar erbjuds hela vårt produktsortiment som omfattar kundens behov av att spara, låna och försäkra, säger Olle Anderson, chef för Affärsområde Akademiker. SalusAnsvar AB (publ) är en börsnoterad finansiell koncern som erbjuder privatekonomiska tjänster till medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Bolagets firma ändrades i samband med att Salus Holding förvärvade Ansvars försäkringsrörelse1997. Verksamheten omfattar Bank, Fond- och Kapitalförvaltning samt Liv- och Sakförsäkring. SalusAnsvars affärsidé är att vara den ledande leverantören av privatekonomiska tjänster för medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. För förtydliganden, vänligen kontakta SalusAnsvar AB (publ): Staffan Blomberg, VD, tel.: 08-5554 5100, 0709-116100, staffan.blomberg@salusansvar.se Olle Anderson, chef AO-Akademiker, 08-5554 5195, 0709-116195, olle.anderson@salusansvar.se Anna Oxenstierna, Koncernutveckling, tel.: 08-5554 5369, 0709-116369 anna.oxenstierna@seovan ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991122BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991122BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar