SalusAnsvarpriset 2000 - Nordens näst största medicinpris

SalusAnsvarpriset 2000 - Nordens näst största medicinpris Förhandsinformation Pristagare Fredagen den 16 februari kl. 9.00 offentliggörs namnet på årets mottagare av SalusAnsvarpriset. Pristagaren kommer att presenteras och finnas på plats för intervjuer i SalusAnsvars lokaler i Frihamnen i Stockholm, Tullvaktsgatan 11, fr o m kl. 09.30. Tema för årets pris är "Alkohol- och drogforskning med inriktning mot beroendets patofysiologi". Prisutdelning Den officiella prisutdelningen äger rum måndagen den 19 februari kl. 12.30 på Norra Latin i samband med WHO-konferensen om ungdomars alkohol och narkotikamissbruk. Årets pris delas ut av Hennes Majestät Drottning Silvia. Prissumman är 1 miljon kronor. För frågor och bokning av intervjuer kontakta; SalusAnsvar/Ulf Nilsonnes Stiftelse för Medicinsk Forskning Elisabet Johansson 08-55 54 50 09, 0709- 11 60 09 elisabet.johansson@salusansvar.se Fakta SalusAnsvarpriset Med en prissumma på 1 miljon kronor är SalusAnsvarpriset Nordens största medicinpris efter Nobelpriset. Priset belönar en "synnerligen framstående vetenskaplig prestation" och kan ges till en eller flera nordiska medicinska forskare. Forskningen skall beröra medicinska problem som direkt påverkar människors vardag. Avsikten med priset är att stimulera fortsatt forskning. SalusAnsvarpriset 2000 - Nordens näst största medicinpris Nordiskt pris SalusAnsvarpriset, som efter Nobelpriset är det största nordiska medicinpriset, ska belöna en "synnerligen framstående vetenskaplig prestation" och kan ges till en eller flera nordiska medicinska forskare. Forskningen skall beröra medicinska problem som direkt påverkar människors vardag. Avsikten med priset är att främja och stimulera fortsatt forskning. Årets inriktning är: "Alkohol- och drogforskning med inriktning mot beroendets patofysiologi". Pris, prissumma och prisutdelning En miljon kronor. Prisutdelning sker den 19 februari, i samband med WHO-konferensen om ungdomars alkohol- och narkotikamissbruk. Årets pris delas ut av Hennes Majestät Drottning Silvia. Pristagaren erhåller även glasskulptur formgiven av Bertil Vallien. Pristagaren utses genom ett omfattande nomineringsförfarande Nordens 12 medicinska fakulteter inbjuds att lämna förslag på meriterade forskare inom aktuellt forskningsområde. Förslagen utvärderas därefter av en nomineringskommitté som detta år bestod av: professor Lars von Knorring (Uppsala Universitet), professor Christer Alling (Lunds Universitet), professor Torgny Svensson, (Karolinska Institutet). Nomineringskommittén lämnar sedan sitt förslag till styrelsen som utser pristagaren. I styrelsen ingår professor Em Ulf Nilsonne (ordf), professor Göran Koch, Tandläkarhögskolan i Jönköping, professor Lars Rydén, Karolinska Institutet, professor Olle Nilsson, Uppsala Universitet och direktör Staffan Blomberg, VD i SalusAnsvar AB. Tidigare pristagare Professor Lars Wallentin tilldelades SalusAnsvarpriset 1998 för hans forskning som lett till förbättrade behandlingsformer för hjärtpatienter. SalusAnsvarpriset 1999 tilldelades professor Björn Rydevik för dennes framstående insatser inom ämnesområdet ryggsjukdomar. Prisdonator SalusAnsvar stiftelse för medicinsk forskning har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning som tillkom 1979 vid dåvarande Salus 50-års jubileum. I samband med att Salus 1996 skulle noteras vid Stockholms fondbörs tog Salus Holding AB initiativ till att bilda en stiftelse för medicinsk forskning genom att ej nyttjade teckningsrätter överfördes till stiftelsen. Stiftelsen tillfördes ett kapital motsvarande 15 miljoner kronor. Stiftelsens ändamål Är att främja medicinsk forskning inom områden där sjukdomen medför långvarig nedsatt arbetsförmåga, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, ryggsjukdomar, klinisk psykiatri samt odontologi. Ändamålet skall främjas på det sätt stiftelsens styrelse finner lämpligt. SalusAnsvar AB SalusAnsvar AB bidrar till stiftelsen genom att svara för informationsinsatser och administration. SalusAnsvar har även för avsikt att donera ytterligare medel till Stiftelsen. SalusAnsvar är en börsnoterad finansiell koncern vars affärsidé är att vara den ledande leverantören av privatekonomiska tjänster till medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. SalusAnsvar erbjuder produkter inom områdena spara, låna och försäkra. Koncernen har cirka 180 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00530/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar