Varumärkesföretag i ny fond hos SalusAnsvar Öhman Fonder

Varumärkesföretag i ny fond hos SalusAnsvar Öhman Fonder En av Sveriges mest framgångsrika fondförvaltare, SalusAnsvar Öhman, lanserar tre nya fonder och breddar därmed sitt utbud. En av de nya fonderna är Varumärkesfonden. För första gången blir det nu möjligt att investera i en fond specialiserad på världskända varumärkesföretag. I den nya Resurs- och miljöfonden introduceras en analysmodell som ska hitta starka företag med tydlig miljöpolicy. SalusAnsvar Öhman Fonder har lyckats mycket bra med sina fonder under 1998 och är en av aspiranterna till titeln Årets bästa fondförvaltare. Deras Aktiefond Sverige utsågs av svensk affärspress till bästa svenska aktiefond per den 31 augusti och IT-fonden till bästa branschfond under 1998. Nu breddar man sitt utbud med tre nya fonder som täcker in mer av Norden, Europa och världen; Varumärkesfonden, Resurs- och miljöfonden samt Europafonden. Den kanske mest spännande är Varumärkesfonden. För första gången kommer det bli möjligt för svenska investerare att satsa sina pengar i en fond specialiserad på varumärkesföretag. - Varumärken värderas idag högre än tidigare, säger Lil Ryott, vd på SalusAnsvar Öhman Fonder. Många konsumentvaruföretag satsar mer pengar än någonsin på att bygga upp starka och livskraftiga varumärken och historiskt sett har varumärkesföretag presterat bättre än andra företag. Fondens tyngdpunkt kommer att ligga i USA, men en betydande del kommer även att investeras i Europa och Japan. Totalt 30-60 globala varumärkesföretag kommer man att placera i, varav minst 20 hör till de största och mest välkända företagen i världen. - Den här fonden blir ett perfekt komplement till den svenska börsen som har mycket cykliska aktier inom verkstadsområdet, anser Lil Ryott. En mer allmän satsning på Europa gör man i samband med introduktionen av Europafonden. Placeringarna kommer ske i främst större bolag som drar nytta av ett mer integrerat Europa och som klarar ett globalt tufft klimat. Även ett antal mindre specialiserade snabbväxande bolag kommer att ingå. I den nya Resurs- och miljöfonden kommer däremot tyngdpunkten ligga i Norden. Investeringar kommer att göras i företag med en tydlig miljöpolicy som redan idag bidrar positivt till företagets värde. Det handlar framför allt om traditionella stora företag men även mindre företag inom miljöområdet. - Allt fler konsumenter går från ord till handling. Man ställer krav på företagen; att de kan hushålla med sina resurser och hantera olika miljöproblem, säger Ulf Wibåge, som kommer att förvalta fonden. Därför är vi övertygade om att det är lönsamt att investera långsiktigt i företag som tar hänsyn till resurs- och miljöaspekter i sina beslut. För att hitta dessa företag har en ny analysmodell tagits fram tillsammans med miljökonsultföretaget Ecobalance. I den samordnas den finansiella analysen med resurs- och miljöbedömningen. - En dynamisk och balanserad anlysform där det ställs höga finansiella krav på företaget, enligt Ulf Wibåge. Vi får en tydligt bild av företagets möjligheter och risker. - Den som satsar sina pengar i Resurs- och miljöfonden stödjer inte bara företag på rätt väg, utan också naturen. På så sätt blir vinsten dubbel, avslutar Ulf Wibåge. Bakgrundsinformation SalusAnsvar E. Öhman Fonder AB är ett helägt dotterbolag till SalusAnsvar E. Öhman Investment Management AB som ägs till lika delar av SalusAnsvar AB och E. Öhman J:or AB För ytterligare information, kontakta: SalusAnsvar Öhman Fonder Hemsida: www.salusansvarohman.se Ulf Wibåge, ansvarig förvaltare tel: 08-402 51 69 fax: 08: 22 94 11 e-post: ulf.wibage@ohman.se Lil Ryott, Vd tel: 08-402 51 67 fax. 08-402 50 62 e-post: lil.ryott@ohman.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar