AQ Segerström & Svensson AB och Pär Larshans på Max Hamburgerrestauranger vinnare av Samhalls Visa vägen-pris

Onsdagen 20 november delades Samhalls CSR-pris Visa Vägen ut till AQ Segerström & Svensson AB i kategorin ”arbetsgivare” och till Pär Larshans, hållbarhetchef på Max Hamburgerrestauranger, i kategorin ”eldsjäl”. I år uppmärksammades dessutom Stockholms Stadsmissions satsning Blixtjobb med ett särskilt hedersomnämnande från juryn. Vinnarna belönas för sitt arbete med att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Priserna delades ut av H.K.H. Prins Daniel.

Juryns motiveringar

Arbetsgivare: AQ Segerström och Svensson med hemvist i Eskilstuna är ett företag som arbetar med olika former av plåtbearbetning. Företaget har på ett mycket medvetet sätt tagit betydande steg för att öppna dörrarna till sin produktion för personer med funktionsnedsättning. AQ Segerström och Svensson har som en väl etablerad strategi att minst hälften av de bemanningsuppdrag som företaget lägger ut ska erbjudas personer med funktionsnedsättning. Det betyder att företaget idag har 20-talet personer med funktionsnedsättning i sin produktion och dessutom har man anställt flera av de som tidigare varit på bemanning. Företaget med dess VD Leif Plate i spetsen har i sin verksamhet tydligt visat att det går att kombinera affärsmässighet med att samtidigt ta ett samhällsansvar inom traditionell verkstadsindustri.

Eldsjäl: Som hållbarhetschef hos Max Hamburgerrestauranger har Pär Larshans gjort fantastiska insatser för att öka mångfalden i arbetslivet och visa på vägar till arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Pär är en visionär, vägvisare och nytänkare inte bara inom Max utan också som inspiratör och förebild för andra företag och arbetsgivare både i Sverige och i internationella sammanhang.

Hedersomnämnande: I år vill juryn, vid sidan av årets finalister, med ett särskilt hedersomnämnande uppmärksamma ett initiativ som riktar sig till människor som står mycket långt ifrån dagens arbetsmarknad. Det är samtidigt ett initiativ som på ett tydligt sätt visar vilken stor betydelse ett arbete kan ha för att stärka självkänslan och ge den enskilde en reell möjlighet att hitta vägen tillbaka till delaktighet i samhället. Visa vägen-prisets jury vill uppmärksamma Blixtjobb som startades av Stockholms Stadsmission under förra året och som erbjuder arbete till människor som befinner sig i en mycket utsatt situation präglad av missbruk, hemlöshet m m. Blixtjobb är enligt juryns bedömning ett initiativ som verkligen är värt att uppmärksamma och lära av och tilldelas därför ett särskilt hedersomnämnande.

Om Visa Vägen-priset:

Det är sjätte året i rad som Samhall delar ut utmärkelser till de arbetsgivare och eldsjälar som under året fokuserat på funktion snarare än hinder och gjort mest för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Kriterierna är bland annat nytänkande och att satsningen ska vara utvecklande för både företag och individ. Totalt var 150 företag och eldsjälar från hela landet nominerade.

Visa vägen juryn 2013:

  • Mats Agurén, senior advisor Quattroporte (ordförande)
  • Kenneth Bengtsson, tidigare ordförande Svenskt Näringsliv
  • Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
  • Eva Nordmark, ordförande TCO
  • Eva Hansdotter, senior vice president Group People and Business Excellence SKF
  • Peje Emilsson, ordförande Stockholms Handelskammare
  • Mats Eliasson, marknadsdirektör Samhall


Kontaktpersoner:

Linda Hallin, Blixtjobb Stadsmissionen: Epost: blixtjobb@stadsmissionen.se / Tel: 08 - 684 230 00                            

Pär Larshans, Hållbarhetschef Max Hamburgerrestauranger: E-post: par.larshans@max.se, Tel: 070-206 16 69, 08-534 888 90                                                                                                                                                                            

Leif Plate, VD AQ Segerström & Svensson AB: E-post: leif.plate@aqg.se, Tel: 070-300 68 82, 016-177707                                                                                                                                                                    

Stefan Hladisch, Informationschef Samhall: E-post: stefan.hladisch@samhall.se, Tel: 08-553 411 30 / 070-420 33 53

Mats Eliasson, Marknadsdirektör Samhall: E-post: mats.eliasson@samhall.se, Tel: 08-602 27 72 / 070-625 56 69


Om Samhall:
Samhall AB är en av Sveriges största serviceleverantörer. Företaget har drygt 22 000 anställda på cirka 200 orter och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighet till logistik och tillverkning. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen cirka sju miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning och lyckas genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.

Om oss

Samhall är en av Sveriges största serviceleverantörer. Företaget har över 24 000 medarbetare i hela landet och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, tillverkning och omsorg. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen sju och en halv miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.

Prenumerera