Delårsrapport för perioden januari-juni 2007: Sjukfrånvaron fortsätter att minska på SamhallDet andra kvartalet 2007 var sjukfrånvaron 13,6 procent. Under hela perioden var sjukfrånvaron 14,7 procent, vilket kan jämföras med 18,3 procent första halvåret 2004 och 15,9 procent samma period 2005.

- Minskningen är ett resultat av bättre rutiner, ett tydligare ansvar för cheferna och ökat samarbete med försäkringskassan, men också en följd av att vi lyckas med våra affärer och därmed kan erbjuda bra och utvecklande jobb. Det gör att våra medarbetare trivs och mår allt bättre på arbetet. Särskilt glädjande är att många långtidssjukskrivna kommit tillbaka i arbete, säger Samhall AB:s VD Birgitta Böhlin i en kommentar.

Resultaten i korthet:

• Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 3 886 Mkr (3 698 första halvåret 2006), varav fakturering till 1 563 (1 472) Mkr.

• Rörelseresultatet uppgick till 14 (48) Mkr. Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 31 (58) Mkr. Rörelseresultatet påverkades föregående år av en tillfällig sänkning av premiepensionsförsäkringen motsvarande cirka 56 Mkr.

• Antalet anställda med funktionshinder som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 525 (544) personer motsvarande 5,2 (5,2) procent. Enligt regeringens mål skall antalet övergångar för helåret 2007 uppgå till minst 5 procent.

• Antalet arbetade timmar för anställda med funktionshinder uppgick till 12 883 (12 501) tusen timmar. Enligt regeringens mål skall antalet arbetade timmar för helåret 2007 uppgå till minst 24 miljoner timmar. Antalet anställda med funktionshinder uppgick till 20 505 (20 536) personer. Inom affärsområdet Arbetsmarknadstjänster har Samhall härutöver 994 (406) anställda, varav flertalet är visstidsanställda.

• Rekryteringar från prioriterade grupper (psykiskt sjuka, intellektuellt funktionshindrade och personer med mer än ett funktionshinder) uppgick till 27 (32) procent. Enligt regeringens mål skall rekrytering från prioriterade grupper för helåret 2007 uppgå till minst 40 procent.

För ytterligare information, kontakta: Anna-Karin Hedlund, kommunikationsdirektör: 08-553 411 28 Håkan Tenelius, presschef: 070-219 47 62

Om oss

Samhall är en av Sveriges största serviceleverantörer. Företaget har över 24 000 medarbetare i hela landet och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, tillverkning och omsorg. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen sju och en halv miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.

Prenumerera