Samhall renodlar industriproduktionen i GävleSamhall i Gävle tillverkar idag plåtskåp och förvaringssystem. Men nu planerar företaget att lägga ut produktionen på underleverantörer men behålla logistik och montering. 35 av de 75 personer som i dag arbetar i Samhalls industriproduktion kan därmed frigöras för att bemanna jobb i andra företag.Efterfrågan på Samhalls bemanningslösningar växer. Redan idag arbetar ett drygt 80-tal av företagets anställda i Gävle inne i andra företag. Flera av

uppdragen gäller jobb som kräver många, där Samhall har få konkurrenter.- Det här sättet att jobba har fördelar både för kunderna och våra medarbetare. Eftersom Samhall står för personalledning, ordnar sjukvikarier med mera är det en mycket smidig lösning för kunden, samtidigt som vi kan erbjuda våra medarbetare bra och utvecklande jobb, säger Sune Rubertsson, distriktschef i Samhall.Omläggningen ska vara klar först under 2008. Under tiden görs ansträngningar för att hitta individuella lösningar som passar de berörda medarbetarna. Ingen medarbetare kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist i och med förändringen.

För ytterligare information, kontakta:

Sune Rubertsson, distriktschef: 070-3187079 Håkan Tenelius, presschef: 070-219 47 62

Om oss

Samhall är en av Sveriges största serviceleverantörer. Företaget har över 24 000 medarbetare i hela landet och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, tillverkning och omsorg. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen sju och en halv miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.

Prenumerera