Arvid Svensson och Compactor förvärvar A-aktier och Kvalitena avyttrar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget

AB Arvid Svensson (”Arvid Svensson”) har meddelat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) att de ökat sitt innehav i Bolaget genom förvärv av 26 000 000 A-aktier. Efter förvärvet överstiger Arvid Svenssons totala aktieinnehav 10 procent av rösterna i Samhällsbyggnadsbolaget. Arvid Svensson blir därigenom Bolagets röstmässigt näst största ägare efter Ilija Batljan i och med att Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) idag har meddelat att de avtalat om att avyttra sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget. Efter transaktionen äger Arvid Svensson totalt 26 000 000 A-aktier samt 20 833 333 B-aktier i Samhällsbyggnadsbolaget, motsvarande 6,3 % av kapitalet och 10,4 % av rösterna.

Vidare har Compactor Fastigheter AB (”Compactor”) meddelat att de har ökat sitt innehav i Bolaget genom förvärv av 6 000 000 A-aktier. Compactor ägs av styrelseledamoten Sven-Olof Johansson. Efter transaktionen äger Compactor totalt 21 997 977 A-aktier samt 25 405 525 B-aktier i Samhällsbyggnadsbolaget, motsvarande 6,4 % av kapitalet och 9,1 % av rösterna.

”Det är glädjande att två framstående investerare och betydande aktieägare som Arvid Svensson och Compactor väljer att ytterligare öka sina respektive innehav i Samhällsbyggnadsbolaget. Samtidigt vill jag tacka Kvalitena som var en tidig investerare i Bolaget och som bidragit till Samhällsbyggnadsbolagets starka utveckling.” säger Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017 kl. 8.47 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera