Effnetplattformen AB (publ):Ilija Batljan ökar sitt ägande i huvudägarbolaget Ilija Batljan Invest AB genom betalning med B-aktier i Effnetplattformen

Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), har informerats om att Ilija Batljan överlåtit 33 174 637 B-aktier till två styrelseledamöter och nio ägare i Ilija Batljan Invest AB, aktierna har erlagts som betalning då Ilija Batljan (via bolag) förvärvat aktier i Ilija Batljan Invest AB. Ilija Batljan ökar därmed sitt ägande i Ilija Batljan Invest AB från 41,75 % till 92,5 %.

Efter transaktionen äger Ilija Batljan privat och via bolag 45 558 167 A-aktier och 1 137 606 B-aktier samt är huvudägare (92,5%) i Ilija Batljan Invest AB som äger 63 495 701 A-aktier i Effnetplatformen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Effnetplattformen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 08.00 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på wwww.effnetplattformen.se.

Prenumerera