Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden - Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt

SBB överraskar marknaden med att betala utdelning om SEK 0,1 på 2017 års vinst, detta motsvarar en direktavkastning om 1,4%. Det belyser vilken potentiell högutdelare bolaget är. Bolaget har inlett 2018 med att belönas ytterligare ett kreditbetyg, BB av S&P Global Ratings. Detta är ett snäpp under SBBs långsiktiga mål om att nå en Investment Grade rating och till följd av detta har SBB sänk sin finansieringskostnad ytterligare via billigare refinansiering. Vi väljer därför att justera upp våra estimat för förvaltningsresultat(+7%) och EPS (+11%) något till följd av den lägre finansieringskostnaden. Sammanfattningsvis ser vi medelhög potential i aktien till låg risk.   

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/bolag/sbb-samhallsbyggnadsbolag-norden/analys/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera