Samhällbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) noterar hybridobligation vid Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) fattat beslut om notering av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 1 000 miljoner kronor, varav 700 miljoner kronor emitterats (”Hybridobligationen”), på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har idag godkänt bolagets ansökan om upptagande till handel av Hybridobligationen och första dag för handel är måndag den 6 november 2017. Hybridobligationen har handelsbeteckning SAMN 001.

Med anledning av detta har Samhällsbyggnadsbolaget upprättat ett prospekt, som godkändes av Finansinspektionen den 23 oktober 2017. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på bolagets hemsida (www.sbbnorden.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2017 kl. 12.30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera