Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) renodlar - säljer nio fastigheter 13% över värdering

SBB säljer 4 kommersiella  fastigheter i Oskarshamn och Nyköping samt 5 bostadsfastigheter med stort inslag av lokaler på Gotland för totalt 216 MSEK, vilket är 13% över värdering. 

Affären är i linje med Samhällsbyggnadsbolagets strategi att fokusera på bostäder och samhällsfastigheter. I och med försäljningen lämnar SBB Gotland.

"Affären understryker vår förmåga att både växa och samtidigt konsolidera och renodla vårt bestånd”, säger Ilija Batljan, VD SBB Norden.

Totalt omfattar fastigheterna 16 270 kvm, varav 9 352 kvm på Gotland, 3 087 kvm i Oskarshamn och 1 916 kvm i Nyköping. Sista fastigheten beräknas ha frånträtts senast 15 juni 2017. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i Norden och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera