Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar obligationer om 300 miljoner kronor med en fast ränta om 2,9 procent

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor med en fast ränta om 2,9%. Obligationslånet kommer att emitteras per den 12 februari 2018 med ett slutligt förfall den 20 december 2019.

”Vi fortsätter att sänka våra finansieringskostnader med denna emission vilket även är den första fastränteobligation vi emitterat, något som ökar diversifieringen i vår kapitalstruktur samt vår finansiella flexibilitet. Det är glädjande att återigen notera det förtroende vi fått från våra institutionella investerare, vilket vi ser som ett kvitto på den attraktiva och stabila fastighetsportfölj bolaget besitter.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål. SBB kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Nordea har agerat finansiell rådgivare i emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera