Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BB rating med positiva utsikter från Fitch

Fitch Ratings har idag meddelat att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har erhållit en BB rating med positiva utsikter från Fitch. Detta är SBB:s andra publika rating från ett ledande kreditvärderingsinstitut med betyget BB efter att SBB i januari 2018 erhöll en BB rating med stabila utsikter från S&P.

”Vi är stolta över att ytterligare ett ledande kreditvärderingsinstitut ger oss en stark rating. Detta skapar möjligheter för fortsatt sänkta finansiella kostnader, stärkt finansiell ställning och tar oss ett steg närmare en Investment Grade rating,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Fitch lyfter i sin rating fram SBB:s stabila intjäning och högkvalitativa lågriskportfölj med svenska hyresrätter och nordiska samhällsfastigheter, där kommun eller stat står som garant för hyresgästerna. Den positiva utsikten motiveras av att SBB är på väg mot en Investment Grade rating.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 17.55 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera