Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kommer från och med den 16 februari 2018 att byta lista till Nasdaq First North Premier.

Bolag listade på Premier-segmentet är föremål för ett mer långtgående regelverk, vilket i stor utsträckning är samma regelverk som på Nasdaq Stockholms huvudlista.

”Listbytet till Nasdaq First North Premier sätter en kvalitetsstämpel på SBB och är ett viktigt steg i arbetet med att notera bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Bolagets aktier kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-koder som tidigare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera