Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB köper bostäder och förskola i Stockholm

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB")  förvärvar genom bolag tomträtten till fastigheten Stockholm Vårholmen 6 i Vårbergs centrum. Byggnaden är nyproducerad och bebyggd med bostäder samt en förskola och ligger attraktivt intill Vårbergs tunnelbanestation.

”Fastigheten med sitt kollektivtrafiknära läge passar väl in i vår tillväxtstrategi i de nordiska storstadsregionerna där vi redan har cirka 60 % av vårt fastighetsbestånd.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

De nybyggda bostadshusen rymmer 79 lägenheter fördelade på 4 200 kvm. Förskolan, med en uthyrningsbar yta om 900 kvadratmeter, är uthyrd till Pysslingen med en hyreslängd på 15 år. Hyresintäkt för 2018 uppgår till ca 10,9 MSEK. Säljare är Scandinavian Property Group (SPG).

Tillträde skedde 9 april 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera